16-02-2021

In gesprek met Bart Smals: ‘Alleen samen komen we uit deze crisis’

Bart Smals
Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gaat in aanloop naar de verkiezingen in gesprek met opinieleiders uit het zorgveld. Vandaag is het de beurt aan Bart Smals, Tweede Kamerlid VVD.

Welke verwachtingen hebben opinieleiders? Welke thema’s zien we terug in verkiezingscampagnes en het regeerakkoord? En welke rol kunnen geneesmiddelenbedrijven daarbij spelen? Deze en andere vragen legden we voor aan Bart Smals. ‘Alleen samen kunnen we uit deze coronacrisis komen. Dat betekent dat we ook alleen samen de andere problemen in de zorg kunnen oplossen, met respect voor ieder zijn rol daarin.’

Vaccins, avondklok, mondkapjes, continuïteit van zorg, we kunnen niet om corona heen. Hoe gaat corona de Tweede Kamer verkiezingen de komende regeringsperiode beïnvloeden? Staan bepaalde onderwerpen nu nadrukkelijker op de agenda?

‘Dankzij het vaccineren is er licht aan het einde van de tunnel. Maar de coronacrisis zal nog heel lang nadreunen. De verkiezingen zullen natuurlijk heel direct beïnvloed worden door bijvoorbeeld discussies over de maatregelen en over hoe we het vaccineren kunnen versnellen. Maar heel snel na de verkiezingen verwacht ik dat we verder zullen gaan kijken welke lessen we geleerd hebben van de coronacrisis. We moeten er samen sterker uitkomen. Zo zal bijvoorbeeld onze internationale afhankelijkheid, als het gaat om geneesmiddelen en hulpmiddelen, onderwerp van discussie zijn.’

Welke andere thema’s, gerelateerd aan het geneesmiddelenbeleid, gaan we terug zien in de verkiezingscampagnes en het regeerakkoord, verwacht u?

‘De ontwikkeling en productie van geneesmiddelen is een sterk geïnternationaliseerd proces. Zo was er tijdens de coronacrisis vanuit Europa al sprake van exportbeperkingen. Dergelijke ontwikkelingen zullen we vanuit de VVD kritisch bekijken om te voorkomen dat door deze sympathiek bedoelde, maar niet voldoende doordachte acties de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor Nederland verder onder druk komt te staan.’

Welke thema’s wilt u terugzien in een nieuw regeerakkoord?

‘Hoe houden we goede, liefdevolle zorg voor iedereen beschikbaar, maar ook welke lessen leren we van deze pandemie zodat we volgende keer beter voorbereid zijn.’

Wat kunnen we leren van de afgelopen regeringsperiode? Wat moet echt anders?

‘Zeker het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat de motivatie en betrokkenheid van mensen die werken in de zorg ongelofelijk is. Maar ook dat de waarde van bijvoorbeeld een vaccin niet kan worden onderschat. Samenvattend kunnen we leren dat we alleen samen uit een dergelijke crisis kunnen komen. Dat betekent dat we ook alleen samen de andere problemen in de zorg kunnen oplossen, met respect voor ieder zijn rol daarin.’

Welke rol kan de overheid daarbij spelen?

‘De overheid zou daarbij een faciliterende rol moeten spelen. Veel zorgprofessionals voelen zich beknot in hun handelen. We zouden de mensen die werken in de zorg meer vertrouwen moeten geven dat zij, op basis van hun eigen professionele afweging en autonomie, het beste voor hebben met de patiënt.’

Iedereen vijf jaar langer gezond leven in 2040. Hoe komen we daar?

‘Om echt nog grote stappen te maken waar iedere Nederlander wat aan heeft zullen we meer moeten inzetten op preventie. Preventie in de brede zin van het woord, dus het zoeken naar zaken waarmee we voorkomen dat mensen ziek worden.’