23-02-2021

In gesprek met Dianda Veldman: ‘Gezond leven is in 2030 een vanzelfsprekendheid’

Dianda Veldman
Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gaat in aanloop naar de verkiezingen in gesprek met opinieleiders uit het zorgveld. Vandaag is het de beurt aan Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland.

Welke verwachtingen hebben opinieleiders? Welke thema’s zien we terug in verkiezingscampagnes en het regeerakkoord? En welke rol kunnen geneesmiddelenbedrijven daarbij spelen? Deze en andere vragen legden we voor aan Dianda Veldman. ‘Wij willen dat voor elke patiënt het best passende medicijn op het juiste moment beschikbaar is, tegen een redelijke prijs. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat medicijnen voorhanden zijn, ook als er ergens in de keten een verstoring is. Komende kabinetsperiode moet er een ijzeren voorraad komen zodat patiënten niet achter het net vissen. Als dat niet alleen in Nederland kan, moet het Europees worden opgepakt.’

Vaccins, avondklok, mondkapjes, continuïteit van zorg, we kunnen niet om corona heen. Hoe gaat corona de Tweede Kamer verkiezingen de komende regeringsperiode beïnvloeden? Staan bepaalde onderwerpen nu nadrukkelijker op de agenda?

‘Zeker, een van de niet voorziene, maar positieve, gevolgen van corona is dat we zien dat steeds meer zorg op afstand wordt geregeld. Beeldbellen is nu meer ingeburgerd in de medische zorg. Dat moeten we vasthouden en uitbreiden - ook na corona - zodat we niet terugvallen in het oude: kom maar naar de polikliniek. “Thuis kan het ook” moet het nieuwe normaal worden. Thuis als het kan en de patiënt het wil, fysiek in praktijk of poli als het nodig is. We zien nu dat de technologie voor hybride zorg bestaat, gebruik hem dan ook. De patiënt is er klaar voor, nu de zorgverlener en de kliniek nog.’

Welke andere thema’s, gerelateerd aan het geneesmiddelenbeleid, gaan we terug zien in de verkiezingscampagnes en het regeerakkoord, verwacht u?

‘Wat ons betreft maken we pas op de plaats met de herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dit om onze uitgangspunten in het traject Verantwoord Wisselen, met name die op het gebied van ‘medische noodzaak’, een plaats te geven. Het gezeur hierover ettert al jaren, en de patiënt heeft het nakijken. Dat moet nu echt worden geregeld.
En we moeten ervoor zorgen dat er geen eigen bijdragen, bovenop het eigen risico, meer noodzakelijk zijn. Goede en betaalbare geneesmiddelen zijn en blijven voor veel mensen een eerste levensvoorwaarde. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we dit nooit uit het oog verliezen.’

Welke thema’s wilt u terugzien in een nieuw regeerakkoord?

‘Preventie! Onze missie: in 2030 is gezond leven een vanzelfsprekendheid. De keuze voor gezond leven ligt voor iedereen binnen handbereik. Naast het omgaan met ziekten heeft het voorkómen ervan grote prioriteit. Dat betekent nu meer aandacht voor preventie! Er zijn minder vrijblijvende maatregelen nodig om gezond leven voor mensen aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. Hiervoor is gerichte samenwerking tussen de verschillende ministeries nodig en moeten bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten niet alleen een zorgplicht vervullen, maar ook een gezondheidsplicht.’

Wat kunnen we leren van de afgelopen regeringsperiode? Wat moet echt anders?

‘We zien dat de markt niet alles kan oplossen. Soms is er een sterke partij nodig die de regie naar zich toetrekt. Dat kan bij de beschikbaarheid van medicijnen, maar ook bij de invoering van de juiste zorg op de juiste plek. Als de partijen in het veld er om wat voor reden niet uitkomen, moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen en gaan sturen.’

Welke rol kan de overheid daarbij spelen?

‘De overheid moet actief sturen waar het vastloopt. En tegelijk veel faciliteren. Wij willen dat mensen zelf de regie kunnen nemen over hun gezondheid, dat zij in een persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen bijhouden hoe het met hen gaat. Daar kunnen we meters maken komende regeerperiode.’

Iedereen vijf jaar langer gezond leven in 2040. Hoe komen we daar?

‘Wat ons betreft hoeven we daarmee niet te wachten tot 2040. 2022 is voor ons ook vroeg genoeg. Dat kan door slim in te spelen op nieuwe initiatieven in de zorg, door goede preventie en voorlichting en door mensen meer regie te geven over hun eigen leven en gezondheid. Goede, betaalbare en passende medicijnen kunnen daarbij een rol spelen.’