23-07-2019

Infographic: Nederland aantrekkelijk voor medicijnontwikkeling

Maar weinig landen ter wereld hebben zo’n hoge concentratie biofarmaceutische bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en klinisch onderzoek op zo’n klein oppervlakte als Nederland. Dat maakt Nederland zeer aantrekkelijk voor medicijnontwikkeling.

Nederland op de kaart zetten als vestigingsland voor bedrijven actief in de Life Sciences & Health-sector, was één van de missies van de Nederlandse handelsdelegatie die afgelopen week afreisde naar Boston.

Vestigingsland
Uit de MedicijnMonitor 2019-2020 blijkt dat in Nederland 2.900 innovatieve R&D life sciences-bedrijven, 420 geneesmiddelenbedrijven en veertien universiteiten (waarvan twaalf biomedisch) gevestigd zijn. In totaal zijn in ons land 65.000 mensen werkzaam in de geneesmiddelensector, waarvan 7.800 in klinisch onderzoek. Dit maakt het uitwisselen van kennis, mensen en middelen tussen betrokken partijen eenvoudig. Andere factoren die Nederland aantrekkelijk maken als vestigingsland zijn de goede infrastructuur en de vestiging van het Europees Medicijnagentschap (EMA) in Amsterdam.

Klinisch onderzoek
Jaarlijks gaan gemiddeld 500 nieuwe klinische onderzoeken van start in Nederland. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich in voor een sterk klinisch onderzoeksklimaat. Goed klinisch onderzoek geeft immers sneller toegang tot innovatieve behandelingen voor patiënten én versterkt het vestigingsklimaat. Echter, door bureaucratische procedures en wetgeving rondom het opstellen van contracten, duurt het in Nederland vaak lang voordat er met klinisch onderzoek gestart kan worden. De Vereniging zet zich in om knelpunten rondom het opstarten van klinisch onderzoek weg te nemen.

Infographic Nederland aantrekkelijk voor medicijnontwikkeling


MedicijnMonitor 2019-2020