08-12-2021

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid

200648 VIG BANNER CODE 01
Als ontwikkelaars van innovatieve geneesmiddelen, zijn wij een belangrijke bondgenoot van artsen en patiënten in de strijd tegen ziekten. Wij zijn bedrijven die door onderzoek nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen om ziekten te bestrijden. Daarbij realiseren wij ons goed dat we een partner zijn in een groter verband van zorgverleners, instellingen, patiëntenorganisaties, verzekeraars en overheid.

Een hele belangrijke waarde in het samenspel tussen alle partijen is vertrouwen. Alleen als alle partners op elkaar kunnen vertrouwen, kunnen wij gezamenlijk de beste zorg bieden aan patiënten. Dat vertrouwen begint met integriteit van handelen. Daarom is integriteit een belangrijke kernwaarde van onze Code.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. Ook wij vinden het belangrijk dat we recht doen aan de mensen die voor ons werken en met wie we samenwerken.

Samen met onze leden hanteren we de Code. Deze bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Een onafhankelijk Adviescollege controleert de naleving van de Code.