30-03-2021

Interactieve sessie Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN

Sessie parallelle procedures screenshot
Stel je eens voor: op het moment dat de EMA een geneesmiddel goedkeurt, ligt kort daarna ook het vergoedingsadvies op het bureau van de minister. Deze nieuwe parallelle werkwijze verkort de tijd vanaf registratie tot vergoeding, zodat geneesmiddelen eerder beschikbaar zijn.

Inmiddels hebben twee geneesmiddelen dit proces succesvol doorlopen. De doorlooptijd van registratie en vergoeding werd gemiddeld met drie maanden verkort. Twee andere geneesmiddelen doorlopen momenteel de parallelle procedure.

Update
Tijdens de druk bezochte online sessie op donderdag 25 maart gaven Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Ly Tran (projectleider namens het Zorginstituut) een update over de pilot Parallelle Procedures en deelden ervaringen met de geneesmiddelen die de procedure hebben doorlopen. Hoewel de parallelle procedures van alle deelnemende partijen extra inzet vraagt, zijn de ervaringen tot nu toe positief. Uiteindelijk is de intentie om de parallelle procedure in te bedden als een optie voor vergoedingsaanvraag.

Sneller
‘Dit is echt zeer goed nieuws voor de patiënt, want door het registratie- en vergoedingstraject parallel aan elkaar te laten plaatsvinden, komen geneesmiddelen dus in de praktijk echt sneller beschikbaar voor de patiënt’, zegt Dineke Amsing, manager Toegang en Goed Gebruik Geneesmiddelen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Ik hoop dat we de ervaringen en bevindingen van deze pilot verder implementeren en doorgaan om de procedures rondom registratie en vergoeding verder te stroomlijnen.’

Vlieguren
Nu is het zaak om vlieguren op te bouwen. Hiervoor staan het CBG en ZIN open voor nieuwe pilot kandidaten die de uitdaging aandurven. Daarbij zouden zij graag hands-on ervaring willen opdoen met sluisgeneesmiddelen.

Koploper
Volgens het CBG en ZIN loopt Nederland met dit parallel registratie- en vergoedingstraject voorop binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen elders in de EU. Men is enthousiast over de samenwerking en werkwijze met onder andere de farmaceutische industrie, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO. ‘Dit initiatief is een mooie co-productie van overheden en bedrijfsleven’, zegt Amsing. ‘We zullen dit ook echt met elkaar moeten doen. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na: snellere toegang tot innovatieve geneesmiddelen.’