12-05-2020

Interview Zorgvisie: productie geneesmiddelen terug naar Europa

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar de geneesmiddelenketen is. Een groot deel van de productie ligt buiten onze macht. We moeten in Europa weer zelfvoorzienend worden, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in Zorgvisie.

‘Wij hebben de productie naar China en India laten gaan omdat we er niet meer voor wilden betalen. Als zowel de productie als de opslag niet hier is, dan kunnen landen nu zo in een reflex een exportverbod instellen. Ik zeg niet dat wij alles zelf moeten produceren, maar je moet een speler worden’, aldus Schouw.

Geneesmiddelenbeleid
Aanleiding voor het interview is een vandaag verschenen onderzoek van Deloitte over de toekomstbestendigheid van Nederlands geneesmiddelenbeleid. Daarin concluderen de onderzoekers dat de kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt de afgelopen jaren met 12% per jaar zijn gedaald. Dat de totale uitgaven aan geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten.

Focus op prijs
‘De prijs per patiënt daalt juist. Een stevige conclusie en spectaculair nieuws’, zegt Schouw in Zorgvisie. ‘Het beeld is altijd dat medicijnen erg duur zijn, maar we hebben dus vooral te maken met volumegroei.’ Hij hoopt dat dit een ander licht brengt op de discussie over geneesmiddelenprijzen. Want de focus op uitgaven leidt er toe dat de beschikbaarheid van medicijnen onder druk staat. ‘Voortdurend worden er nieuwe barrières opgeworpen om medicijnen betaalbaar te houden’, zegt Schouw. ‘Als je maar genoeg hoepels opwerpt waar je door moet springen, haalt niemand de finish. Wij vinden dat goed moet worden gekeken naar het effect op de beschikbaarheid.’


Artikel Zorgvisie

Deloitte: Uitgaven geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt dalen