22-10-2021

Investeer in voorkomen volgende pandemie

Antibioticaresistentie close up
Voorbereid zijn is het halve werk. Daarom moet het nieuwe kabinet 1 miljard euro investeren om ons land echt weerbaar te maken tegen een nieuwe pandemie. Het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen moet een vast onderdeel zijn in het pandemische paraatheidsplan.

Hiermee sluit de Vereniging Innovatie Geneesmiddelen zich aan bij een oproep van André Rouvoet (GGD GHOR). In de oproep schrijft hij dat noch in de miljoenennota, noch in de concept Rijksbegroting enig zicht is op structureel geld voor in ieder geval het versterken van de capaciteit voor infectieziektebestrijding, aldus Rouvoet. In de oproep stelt hij dat er structureel 600 miljoen euro worden geïnvesteerd in herstel en versterking van de publieke gezondheid. Hij stelt dat het lijkt alsof niet is doorgedrongen dat nú stappen nodig zijn om de volgende generatie voor te bereiden op de volgende pandemie. Rouvoet: ‘Elke dag waarop de politiek hier niet op anticipeert betekent spelen met vuur. Want als covid-25 zich aandient, zijn we te laat.’

Voorkomen

De Algemene Rekenkamer berekende in juni al dat de coronacrisis de overheid tot dusver al €76 miljard aan extra steunmaatregelen kostte. Iets dat met tijdige investeringen in nieuwe vaccins en productiecapaciteit in de toekomst te voorkomen is. In de begrotingsstukken van het ministerie van VWS wordt gesproken over een plan voor pandemische paraatheid.

Antibiotica resistentie

Een nieuwe pandemie hoeft niet veroorzaakt te worden door een virus, bij bacteriën wordt steeds vaker resistentie tegen bestaande antibiotica geconstateerd. Een groeiend probleem waaraan nu al jaarlijks 700.000 mensen overlijden, omdat bestaande middelen niet meer werken. Als er niets gebeurt is de verwachtingen dat dat aantal oploopt tot 10 miljoen in 2050. Het probleem is dat resistentie een veelkoppig monster is, en het ontwikkelen van nieuwe antibiotica ingewikkeld. De geneesmiddelensector zit niet stil en inmiddels hebben ruim 20 geneesmiddelenbedrijven in totaal $1 miljard geïnvesteerd in het AMR Action Fund.

Samenwerking is essentieel voor een snelle en effectieve bestrijding van een pandemie, zoals de coronapandemie heeft laten zien.

Europees plan

De Europese Commissie erkent het probleem en is bezig met de oprichting van HERA, de Europese pandemie autoriteit. Daarin wil de Commissie, samen met de geneesmiddelensector, Europa beter voorbereiden op toekomstige pandemieën zoals antibioticaresistentie.

Samenwerking

Samenwerking is essentieel voor een snelle en effectieve bestrijding van een pandemie, zoals de coronapandemie heeft laten zien. Binnen een jaar na het uitbreken waren er al vier vaccins beschikbaar en ook het aantal geneesmiddelen voor coronapatiënten neemt toe. Bedrijven hebben samen met tal van kenniscentra als ziekenhuizen en universiteiten keihard gewerkt om een remedie te vinden zodat de maatschappij weer open kan. Maar laat het bij een volgende pandemie niet aankomen op goede wil, maar sorteer nu alvast voor op het versterken van de gezondheidszorg.

Bericht: GGD GHOR Nederland slaat gezondheidsalarm: politiek moet nu echt stappen zetten en gaten in de dijk dichten