14-05-2024

Hergebruik: inspanningen sector

Whitepaper EFPIA
EFPI Awhitepaper circulareconomy

De gezondheid van mensen en die van van ons milieu zijn sterk aan elkaar gelinkt. Is de lucht vervuild of het water verontreinigd in ons milieu? Dan is de kans groter dat we ziek worden. Voor partijen in de gezondheidszorg is duurzaamheid dan ook een belangrijk thema, zo ook voor geneesmiddelenbedrijven.

Vrijwel alle leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) zijn grote internationale bedrijven die wereldwijd stevig inzetten om hun impact op het milieu te minimaliseren. De Europese koepelorganisatie EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – schreef een whitepaper over de inspanningen van geneesmiddelenbedrijven om tot een circulaire economie te komen.

Op weg naar circulariteit

In een circulaire economie bestaat geen afval: grond- en hulpstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. De farmaceutische sector kan bijdragen aan een circulaire economie op zeven vlakken, zo beschrijft het whitepaper: 1. Onderzoek met stoffen, 2. Ontwerp van het geneesmiddel, 3. Productie, 4. Distributie, 5. Gebruik en hergebruik, 6. Inzamelen, en 7. Recyclen. ‘Bij elk van deze zeven vlakken staan diverse voorbeelden van maatregelen die farmaceutische bedrijven hebben genomen om te verduurzamen. Je zou het whitepaper daarom gerust een inspiratiegids mogen noemen’, vindt Annelies de Lange, programmamanager Duurzaamheid bij de VIG.

EFPI Awhitepaper circulareconomy 7vlakken

Concrete stappen

‘De uiteenlopende voorbeelden laten zien dat geneesmiddelenbedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken om hun impact op het milieu terug te brengen’, aldus De Lange. Denk aan het gebruik van te recyclen materialen bij de ontwikkeling van een geneesmiddel, verlengen van de houdbaarheidsdatum, gebruiken van groene energie bij de productie, verkleinen van verpakkingen om méér in één rit te kunnen vervoeren, optimaliseren van de doseringen, stimuleren om niet-gebruikte medicijnen terug te brengen en koelwater opnieuw gebruiken.

Europees beleid

‘Door te streven naar circulariteit, volgt de farmaceutische sector de lijn van de Europese Commissie’, legt De Lange uit. 'De EC heeft verduurzamen tot een top-prioriteit in het Europese beleid gemaakt.' Het Actieplan Circulaire Economie van de EC, met bijbehorende Routekaart van de EU inspireert sinds 2015 bedrijven tot de ontwikkeling van strategieën om te verduurzamen. Ook de Green Deal geeft richting aan de plannen van de bedrijven.

Regulering vormt uitdaging

Hoewel de farmaceutische sector zich actief inzet om te verduurzamen, heeft zij ook te maken met een sterke regulering. De wettelijke goedkeuringsprocessen voor het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van geneesmiddelen kunnen stappen naar verduurzamen vertragen of in de weg zitten. ‘Zo kan een op zichzelf goede maatregel niet altijd de oplossing zijn voor verduurzaming van de hele keten, wanneer ook de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor patiënten gegarandeerd moet blijven’, licht de Lange toe.

Samenwerken

Het is dan ook belangrijk om circulariteit en regulering van geneesmiddelen steeds opnieuw zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De Lange: ‘Als branchevereniging willen we alle partijen binnen de keten meenemen om deze transitie naar een circulaire economie te maken. Samenwerken met deze partijen en beleidsmakers is dan ook essentieel om obstakels weg te nemen en samen te zorgen voor een gezonde planeet.’

Verder lezen: White paper on circular economy (EFPIA)