17-09-2020

Janssen intensiveert samenwerking Universiteit Leiden en LUMC

Janssen, met vestigingen in Leiden en Breda, heeft een intentieverklaring getekend met het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden om intensiever te gaan samenwerken op het gebied van innovatieve gezondheidsoplossingen.

‘Hiermee halen de partijen de banden die er al bestaan in het levendige Life Sciences ecosysteem in Leiden verder aan’, aldus de drie partijen in een persbericht. ‘Ook onderstrepen we hiermee het belang van samenwerking en kunnen we onze gezamenlijke ambitie realiseren: bijdragen aan de gezondheid van patiënten en het gezondheidssysteem als geheel.’

Betekenisvolle innovatie
De samenwerking richt zich op initiatieven binnen vaccinontwikkeling, infectieziekten, data sciences en eHealth. Ook is er aandacht voor nieuwe manieren van medicijnafgifte en geneesmiddelenproductie en worden faciliteiten onderling gedeeld. Daarnaast wordt er gezamenlijk gewerkt aan klinisch onderzoek, technologieoverdracht, valorisatie en aan een open innovatie-ecosysteem. Daarbij is onderlinge talentontwikkeling een belangrijk onderdeel.

Persbericht Janssen