18-06-2021

Janssen maakt Nederland Medicijnhub waar

Janssen Leiden medicijnhub
Geneesmiddelontwikkelaar Janssen Pharmaceuticals heeft afgelopen jaar bijna een half miljard euro geïnvesteerd in research en development. Daarmee behoort Janssen tot de drie grootste investeerders in innovatie in Nederland, blijkt uit de jaarlijkse R&D Top 30 van het Technisch Weekblad. Daarbij is Janssen, als onderdeel van Johnson&Johnson, ook nog eens de grootste buitenlandse investeerder in onze kenniseconomie.

“Waar de meeste Nederlanders weten dat high techbedrijven ASML en Philips veel geld investeren in de technieken en producten van morgen, lijkt de geneesmiddelensector de grote onbekende. Maar dit is schijn want in Europa wordt door bedrijven jaarlijks €39 miljard gestoken in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccins,” reageert Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Strategische soevereiniteit
Dat het hard nodig is om zelf medicatie te ontwikkelen, werd afgelopen jaar duidelijk tijdens de coronapandemie. Schouw: “Europa werd met de neus op de feiten gedrukt: we zijn als continent wel erg afhankelijk geworden van het verre oosten en de Verenigde Staten. Onze ‘strategische soevereiniteit’ moet worden gewaarborgd door ontwikkeling en productie naar Europa terug te halen. Iets waar de Franse eurocommissaris Thierry Breton zich hard voor maakt.”

Pluspunten
Eerder bleek uit VIG-onderzoek al dat Nederland een goede vestigingsplaats is voor geneesmiddelbedrijven. We liggen centraal in Europa, hebben goede hoogopgeleide werknemers, veel kennis over ontwikkeling, productie en het transport van geneesmiddelen. De geneesmiddelenautoriteit EMA en het Europees Octrooibureau zijn belangrijke Europese instituten die hier gevestigd zijn. Het zijn allemaal pluspunten.

Exportpotentieel
Maar waar een land als Frankrijk regelmatig geneesmiddelenbedrijven uitnodigt om te praten over investeringen, lijken we daar als Nederland minder op in te zetten. “En dat is jammer, want het exportpotentieel wordt geraamd op €30 miljard euro. Dat is meer dan de bekende kroonjuwelen als kaas, bloemen en machines,” ziet Schouw.

Samenwerking
Wat volgens hem nodig is , is samenhangend beleid. Laat ministeries als EZK en VWS met elkaar samenwerken, zodat beleid goed op elkaar aansluit in plaats van dat het botst. Trek met bedrijven op in publiek-private samenwerkingen. Haal meer uit het topsectorenbeleid door meer regie te voeren. En maak werk van een innovatievriendelijk klimaat, waarbij geneesmiddelen snel worden toegelaten en vergoed, en er ruimte is om met nieuwe behandelconcepten als gen- en celtherapie te pionieren.

Medicijnhub
Schouw: “Dan blijft het niet alleen bij de grote investeringen van Janssen in geneesmiddelinnovatie, maar word je als land de springplank van geneesmiddelontwikkelaars voor Europa. En dan ontwikkelen we ons tot een medicijnhub van internationaal formaat en versterken we zo de strategische soevereiniteit van Europa.”