15-02-2022

Janssen over impact innovatie en werkgelegenheid op stad én regio

Janssen event 11-02-22 Laloes Fotografie IMG2534
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, organiseren Janssen, Amgen en MSD een reeks rondetafelgesprekken over de impact van de geneesmiddelensector op de (lokale) economie, innovatie en werkgelegenheid. Op 11 februari beet Janssen het spits af met een bijeenkomst in het Leiden Bio Science Park.

[Bron: foto Laloes fotografie]
Verschillende tafelgasten gingen onder leiding van Edwin Hecker en Amber Kerkhofs in gesprek over de kracht van Leiden als internationale kennisstad en het unieke Leidse ecosysteem.

R&D-investeringen

Michel van Agthoven, Lead Janssen Campus Nederland, sprak met Julius Terpstra (lijsttrekker voor CDA in Leiden) en VVD-Tweede Kamerlid Hatte van der Woude over de impact van R&D op de Nederlandse economie én de werkgelegenheid in de regio Leiden. Farmaceutische bedrijven leveren een grote bijdrage aan R&D in Nederland. Janssen investeerde in 2020 € 499 miljoen in R&D en behoort daarmee tot de drie grootste private investeerders in innovatie in Nederland.

Ecosysteem

Verder spraken onder meer de Leidse burgemeester Henri Lenferink en de voorzitter van de stichting Leiden Bio Science Park, Bart van Zijll Langhout, over het belang van een sterk lokaal ecosysteem met publiek-private samenwerking als één van de centrale pijlers.

Uitdagingen

Voor het verder versterken van het cluster werden het aantrekken en behouden van talent, het belang van R&D-investeringen, het toegankelijk maken van innovaties en de interactie tussen stad en regio genoemd. Er was een breed gedeelde wens om meer in te zetten op valorisatie. Rinke Zonneveld, directeur bij regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, gaf aan dat de topkennis in Nederland nog beter aangewend kan worden voor maatschappelijke en economisch nut. Veel wetenschappelijke kennis blijft nu nog op de plank liggen.

Initiatief Janssen, Amgen en MSD

De stakeholderdialogen zijn een gezamenlijk initiatief van Janssen, Amgen en MSD. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart organiseren de drie bedrijven in totaal drie bijeenkomsten: in Leiden (11 februari), Breda (21 februari) en Haarlem (11 maart).

In Breda ligt de focus op het profileren van de stad Breda en de regio West-Brabant als internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit. Daarin speelt Amgen, een belangrijke werkgever in Breda, een grote rol als specialist in logistiek, design, kwaliteitscontrole, verpakking en distributie van geneesmiddelen.

In Haarlem staat onder andere de aanjagende rol van MSD voor innovatie binnen én buiten de sector centraal. Daarnaast worden de uitdagingen in de regio om verder te groeien en de kansen die ontstaan door de aanwezigheid van de EMA besproken.