15-10-2019

Janssen, Takeda en Teva tekenen Green Deal

Janssen, Takeda en Teva tekenden op 10 oktober de Green Deal Zorg tijdens het congres Duurzame Zorg in Zwolle. Daarmee scharen ze zich achter een steeds grotere groep zorgpartijen die zich inzetten voor de verduurzaming van de zorgsector.

In mei 2019 zetten de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm al hun handtekening onder de Green Deal, samen met Roche en Boehringer Ingelheim. Daarmee spreken de geneesmiddelenbedrijven de belofte uit de footprint van de gehele levenscyclus van geneesmiddelen terug te dringen. Via de Green Deal werken ze aan vier pijlers op het gebied van CO2-reductie, circulair werken, terugdringen medicijnresten in het water en het creëren van gezonde leefomgeving.

Urgentie
Brigit van Soest, programmamanager Duurzaamheid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm, is blij dat steeds meer partijen zich aansluiten bij de Green Deal. ‘Er is een groeiend besef van urgentie. Ook de gezondheidszorg wordt immers geconfronteerd met de effecten van de klimaatverandering’, aldus Van Soest. ‘Het heeft niet alleen invloed op de gezondheid, maar de sector zelf draagt ook bij aan klimaatverandering.’ De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 5,9% van de totale jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot, waarvan volgens een rapport van Gupta productie, transport en de zorg rondom geneesmiddelen een kleine 1/5 hiervan voor haar rekening neemt.

Eerste zorgverzekeraar
CZ heeft 10 oktober als eerste zorgverzekeraar in Nederland de Green Deal ondertekend. Van Soest: ‘We hopen dat dit een stimulans geeft om naast de prijs van een geneesmiddel, ook milieu- en sociale aspecten mee te wegen bij de inkoop van geneesmiddelen. De laatste decennia hebben we de zorg zo ingericht dat vooral op basis van prijs wordt geconcurreerd. Milieu- en duurzaamheidseffecten zijn daarbij ondergeschikt geraakt.’

Workshop
Van Soest gaf tijdens het congres Duurzame Zorg de workshop ‘Het recept voor een duurzame pil’. Hier stond de vraag centraal wat de routekaart is naar een duurzame medicatieketen. Samen met Takeda, Teva, Amgen en Roche werd nagedacht over maatregelen met de meeste impact, de rol die Nederland daarbij kan spelen en wat het laaghangend fruit is. ‘Ook zichtbaarheid speelt hierbij een rol want voor een duurzame medicatieketen is het belangrijk om met veel partijen goed samen te werken’, zegt Van Soest. ‘Een beter imago is daarbij van groot belang.’

OESO
Teva legde in de workshop uit hoe zij de OESO-richtlijnen gebruiken als leidraad om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. De OESO-richtlijnen vormen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Prijs Duurzame Zorgprofessional
Pharmaswab, een initiatief van poliklinische apothekers Jelmer Faber en Piter Oosterhof, won de prijs voor Duurzame Zorgprofessional. Faber en Oosterhof bedachten een deelmarktplaats waarop apothekers medicijnen die anders over de datum zouden raken, onderling kunnen verhandelen. Van Soest: ‘Dit is een mooi voorbeeld van circulair werken in de farmacie, waarbij verspilling wordt voorkomen en bovendien geld bespaard.’