09-11-2021

Jolien Roos-Hesselink nieuwe directeur DCVA

Jolien Roos, DCVA
Prof. dr. Jolien Roos-Hesselink, cardioloog bij het Erasmus Medisch Centrum en Radboud Universitair Medisch Centrum, wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Zij is de opvolger van Wiek van Gilst, eerste directeur en oprichter van de DCVA in 2018.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) bedankt Wiek van Gilst voor zijn bevlogenheid en commitment om de DCVA de afgelopen drie jaar vorm te geven. ‘Door zijn inspirerende verhaal en doorzettingsvermogen heeft hij velen weten te interesseren om mee te doen en dat is een groot compliment waard’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid bij de VIG. ‘Wij kijken er naar uit om op korte termijn kennis te maken met Jolien en zijn ervan overtuigd dat de verdere ontwikkeling van de DCVA bij haar in goede handen is. Vanuit de VIG wensen wij haar daar in ieder geval veel succes en plezier bij!’

Sterke verbinder

‘Roos-Hesselink is een stevige bestuurder, die de relatie met de partners kan versterken en bestendigen en in staat is de DCVA verder uit te bouwen en over het voetlicht te brengen’, zegt Floris Italianer, voorzitter van de raad van toezicht van DCVA. ‘Ze heeft veel ervaring met de weg van ideevorming tijdens fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk bij patiënten in klinisch onderzoek. Dat is een van de kernactiviteiten van de DCVA. Verder is zij een sterke verbinder met een visie op samenwerking tussen alle partijen die zich toeleggen op het terugdringen van hart- en vaatziekten.’

CV

Roos-Hesselink richt zich als onderzoeker naast aangeboren hartafwijkingen op kwaliteit van leven, sporten en zwangerschap. Ze heeft een groot aantal internationale publicaties op haar naam staan en vele promovendi begeleid. Als bestuurder heeft ze ervaring opgedaan met het leiden van onderzoeksprogramma’s en projecten met financiering van onder meer ZonMw en de Hartstichting. Zelf was ze actief betrokken bij de fondsenwerving van de mede door haar opgerichte Thorax Foundation. In Europees verband was en is ze actief betrokken bij diverse commissies en projecten.

Innovaties

Roos-Hesselink: ‘Alles begint natuurlijk met goed onderzoek, maar ik weet uit eigen ervaring dat er daarna nog ontzettend veel moet gebeuren voor de patiënt er baat bij heeft. De toepassing van kennis wordt pas concreet in richtlijnen en innovaties. Richtlijnen en innovaties betekenen pas wat voor patiënten, als ze worden toegepast in de praktijk. Juist door onze krachten te bundelen en samen te werken, kunnen we grote stappen maken.’ Komend jaar richt Roos-Hesselink zich onder andere op het ‘Deltaplan Hartfalen’ en vroege opsporing van hart- en vaatziekten. ‘Daarbij spelen meerdere geneesmiddelen een rol. Verder ontwikkelen we veel activiteiten op het gebied van patiëntregistratie en registratie-gebaseerd onderzoek.’

Wapenfeiten

Wiek van Gilst was als mede-initiatiefnemer een van de drijvende krachten van de DCVA sinds de oprichting in 2018. Hij werd de eerste directeur-bestuurder en was verantwoordelijk voor belangrijke eerste wapenfeiten van de DCVA, zoals de groei van de alliantie van twaalf naar twintig partners, de oprichting Leadership Program, het instellen van het FIRST-fund, dat startkapitaal bijeenbrengt voor innovatieve bedrijven en de COVID-19-studies naar de relatie tussen COVID-19 en hart- en vaatziekten.

Over DCVA

De Dutch CardioVascular Alliance is een krachtenbundeling van inmiddels twintig publiek-private partijen, die samenwerken en geld bij elkaar brengen om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Doel van DCVA is in 2030 de ziektelast van hart- en vaatziekten in Nederland met 25% verminderen. De VIG is partner van de DCVA.