21-02-2023

Kabinet: ‘Bedrijven moeten hier blijven’

Vestigingsklimaat
Het Nederlandse vestigingsklimaat voor grote en internationale bedrijven wordt steeds minder aantrekkelijk. Op internationale ranglijsten van landen met een goed vestigingsklimaat is Nederland gedaald. Daarom debatteerde de Tweede Kamer vorige week over het versterken van het vestigingsklimaat.

‘Dat is zorgelijk’, aldus Minister van Economische Zaken & Klimaat, Micky Adriaansens, in reactie op een bericht van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die in de aanloop naar het debat de alarmbel luidde in de Volkskrant. Dit naar aanleiding van het weifelende fiscale beleid, onzekerheid over stikstofbeleid, extra ‘koppen’ op Europese wetgeving en de trage vergunningsprocedures.

Bedrijven moeten hier blijven

Het is niet nieuw dat ondernemers zich uitspreken over het in hun ogen verslechterende vestigingsklimaat. Unilever en Shell trokken eerder al hun conclusies, en meer recent meldde Boskalis zich in de media met ongenoegen over de nieuwe wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die last-minute toch niet door ging. De minister geeft aan dat zij in gesprek is met allerlei bedrijven en erkent het belang van bedrijven voor de economie, ‘bedrijven moeten hier blijven’, aldus de minister.

Duidelijkheid en voorspelbaarheid

Ook de geneesmiddelensector heeft baat bij een sterk vestigingsklimaat. ‘Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn’, zegt Peter Bertens, Manager Innovatie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn cruciaal om investeringsbesluiten te kunnen nemen. Zo duurt het bouwen en opstarten van een nieuwe productiefaciliteit voor geneesmiddelen inclusief het doorlopen van alle benodigde vergunningsprocedures al snel vijf jaar. Als dan halverwege extra vergunningen of procedures nodig blijken dan kan dat het hele proces vertragen.’

Europese medicijnhub

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) zet zich al meerdere jaren in voor Nederland als Europese medicijn hub. Bertens: ‘Met een wetenschap van wereldklasse, een goed opgeleide beroepsbevolking, een sterke infrastructuur en een hoge levensstandaard, is Nederland bijzonder aantrekkelijk als vestigingsland voor bedrijven. En mede door de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam is de geneesmiddelen sector sterk gegroeid de afgelopen jaren.

Lange termijnvisie

‘En verdere groei behoort zeker tot de mogelijkheden’, vervolgt Bertens. ‘Maar dan moeten we wel doorzetten. We moeten het dalen op internationale ranglijstjes niet accepteren’. Bertens is blij met de aandacht voor het algemene vestigingsklimaat en hoopt dat dit ook tot daadwerkelijke vervolgacties leidt. ‘We kijken als geneesmiddelsector al snel naar regels die specifiek voor ons gelden, zoals die voor het doen van klinisch onderzoek. Maar dat heeft niet zoveel nut als het met de basiscondities voor het vestigingsklimaat niet goed zit. Wij kunnen ons dan ook goed vinden in het pleidooi van VNO-NCW voor een betere voorspelbaarheid van het overheidsbeleid en het verbeteren van de infrastructuur en beschikbaarheid van schone energie. Maar we hopen ook dat hier snel werk van gemaakt wordt, zodat we onze potentie voor de toekomst van Nederland kunnen verzilveren.”

Lees ook de whitepaper ‘Nederland als Europese medicijnhub