08-06-2021

Kabinet positief over FAST en Actieprogramma LSH

Onderzoek laboratorium
Het kabinet heeft vorige week positief gereageerd op twee rapporten die voorstellen doen om de life sciences & health-sector in Nederland te versterken. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat beide initiatieven bijdragen aan een bloeiend LSH-ecosysteem in Nederland.

Beide rapporten - Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST) en het Actieprogramma LSH – zijn in december naar de Tweede Kamer gestuurd. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is verheugd over de positieve houding van het kabinet over de initiatieven en verwacht dat de implementatie daarvan de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse investeringen vergroot.

Daarmee ziet VIG-directeur Gerard Schouw een belangrijke wens van zijn organisatie verwezenlijkt worden in het actieplan LSH. ‘Overal in Nederland vind je innovaties van wereldklasse, zaak is nu om die op een coherente manier te presenteren als succes van het onderliggende systeem; de unieke publiek-private samenwerking in Nederland binnen compacte, innovatieve ecosystemen.’ Vanuit het Actieprogramma LSH is met dit uitgangspunt nu een internationale positionering ontwikkeld. ‘Daarmee groeien we uit tot Boston aan de Noordzee; dé Europese medicijnhub in Europa!’

Maatschappelijk rendement
Met een nieuwe, geïntegreerde aanpak voor innovatieve therapieontwikkeling kan het maatschappelijk rendement van publieke middelen groeien. Dat is het idee achter het initiatief FAST. In het rapport doen de kwartiermakers aanbevelingen om publieke middelen gerichter en in betere samenhang in te zetten, waardoor innovatie en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan. Schouw is gecharmeerd van de aanpak om de financieringsstromen voor therapieontwikkeling te stroomlijnen. In zijn ogen kan dit enorm helpen wetenschappelijke ideeën verder te toetsen en te ontwikkelen tot potentiële producten. ‘Zeker in gebieden waar de industrie het nu niet alleen kan, voegt FAST wat toe. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. De geneesmiddelensector heeft hiervoor het AMR Action Fund opgezet. Doel hiervan is vóór 2030 nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Het zou toch fantastisch zijn als Nederland daar een rol bij kan spelen.’

Ambitie
Nederland kan een gidsland worden, maar daarvoor is wel ambitie nodig, schrijft het demissionaire kabinet in haar reactie. Schouw: ’Hier zijn wij het helemaal mee eens. Maar alleen ambitie is onvoldoende. Wij hopen dat het nieuwe kabinet snel tot actie overgaat en een besluit neemt over de verdere uitwerking van FAST en het Actieplan. Om de initiatieven goed op elkaar te laten aansluiten is het belangrijk de coördinatie over beide initiatieven centraal te regelen, bijvoorbeeld onder de vlag van de topsector Life Sciences & Health. We moeten voorkomen dat er weer allerlei nieuwe uitvoeringsorganisaties en vehikels ontstaan, want anders leidt deze kans tot focus en afstemming alsnog tot nieuwe versnippering.”

Boston aan de Noordzee (Nederland als Europese medcijnhub)