25-06-2019

Kamer debatteert over Wet geneesmiddelenprijzen

Tweede Kamer
De Tweede Kamer debatteert woensdag over de mogelijke wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is tegen een verdere daling van de prijzen omdat het de beschikbaarheid van geneesmiddelen verder onder druk zet.

De Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) bepaalt in Nederland de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op basis van de prijzen uit vier verschillende landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland) stelt minister Bruins (Medische Zorg) een gemiddelde prijs vast, die als maximumprijs geldt in Nederland.

Noorwegen vs Duitsland

Omdat de prijzen continu veranderen, wordt de WGP twee keer per jaar herijkt. Door die herziening wordt er jaarlijks gemiddeld 172 miljoen euro bespaard. De minister heeft begin 2019 een wetsvoorstel ingediend om Duitsland als referentieland te vervangen voor Noorwegen. Als dit voorstel woensdag wordt aangenomen in de Tweede Kamer, zal dat betekenen dat de maximumprijzen van geneesmiddelen in Nederland verder zullen dalen.

Race to the bottom

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft sterke bedenkingen over deze aanpassing. Als de prijzen van geneesmiddelenprijzen nog verder onder druk komen te staan, kan dit invloed hebben op de kwaliteit en beschikbaarheid van geneesmiddelen. Geneesmiddelenbedrijven zullen minder geneigd zijn om nieuwe of bestaande geneesmiddelen in Nederland op de markt te brengen. De Vereniging ziet graag dat de negatieve effecten voor patiënten op toegang en beschikbaarheid tot geneesmiddelen, als gevolg van een WGP-wijziging, worden gemonitord.

MedicijnMonitor 2019-2020