08-07-2022

Kamer wil meer zicht op gevolgen GVS-wijziging voor patiënten

Patient wait indicator, acces, toegang, #terugnaar100, apotheek, gvs
De Tweede Kamer wil dat het kabinet in gesprek gaat met patiënten, apothekers, voorschrijvers en leveranciers om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen van de geplande wijziging van het GVS voor specifieke patiëntgroepen.

Een motie met die strekking van Kamerlid Liane den Haan werd gisteravond, op de laatste Kamerdag voor het zomerreces, met steun van de voltallige Kamer aangenomen.

Bijbetalingen

Den Haan constateert dat er nog grote onzekerheid bestaat over hoeveel en welke patiëntgroepen te maken krijgen met bijbetalingen als de door het kabinet gewenste wijziging van het GVS per 1 januari 2023 doorgang vindt. Meer zicht daarop valt pas te verwachten als het ministerie van VWS de nieuwe vergoedingslimieten voor de zogenaamde ‘clusters’ in het GVS publiceert. De voltallige Kamer wil dat minister Kuipers meteen na publicatie van de vergoedingslimieten hierover in gesprek gaat met veldpartijen.

Kritische oppositie

Bij de oppositie leven grote zorgen over de voorgenomen wijziging van het GVS. Tijdens een kort debat over de GVS-wijziging donderdagochtend deed GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet een dringende oproep aan minister Kuipers, maar ook aan haar collega’s in de Tweede Kamer, om af te zien van deze maatregel, waarvan de gevolgen voor patiënten enorm zijn. Een motie van GroenLinks, de PvdA en de SP om af te zien van wijziging van het GVS werd gesteund door nagenoeg de voltallige oppositie. Omdat de coalitie achter het plan van minister Kuipers blijft staan, kon de motie niet rekenen op een meerderheid.

Motie Den Haan over gevolgen GVS-wijziging