30-06-2020

Kamerleden benadrukken belang medicijnproductie in Europa

Het kabinet moet snel met een plan van aanpak komen voor het stimuleren van ontwikkeling en productie van geneesmiddelen in Nederland en de Europese Unie. Dat benadrukte een meerderheid van de Tweede Kamer 29 juni tijdens het Nota-overleg Cure.

Tevens riep de Kamer het kabinet op de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen in Europa nadrukkelijker op de Europese politieke agenda te zetten. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is blij met de hernieuwde oproep van de Tweede Kamer. De VIG presenteert zelf ook op korte termijn een actieplan dat er op gericht is een groter deel van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal naar Nederland te halen.

Afhankelijkheid
Zeker de afgelopen maanden is gebleken dat Europa voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen te veel afhankelijk is geworden van landen als China en India. Gerard Schouw: ‘Gelukkig staat in verschillende Europese landen deze kwetsbaarheid nu eindelijk nadrukkelijk op de agenda.’ De Life Sciences & Health sector in Nederland pleit al langere tijd voor het versterken van de sector in Nederland.

Meer investeren
Het is belangrijk om meer te investeren in het vestigings- en innovatieklimaat van Nederland en Europa, en overbodige belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Dat maakt Europa aantrekkelijk voor de Life Science & Health sector om onderzoek, ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en vaccins hier uit te voeren.

Europese aanpak
Naast een nationale aanpak zou Nederland zich ook sterk moeten maken voor een Europese strategie, zodat Europa als blok een wereldwijde aanjager wordt op het gebied van geneesmiddelontwikkeling en productie, vindt de VIG. Schouw: ‘De Europese brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven, EFPIA, maakt zich hier al langere tijd sterk voor. Hoe beter we bij dit onderwerp samen kunnen werken met de Europese Commissie, hoe effectiever we zijn.’

De VIG roept het kabinet dan ook op om niet langer te wachten en snel een nationaal plan van aanpak te presenteren. Dit kan ook als aanjager kan fungeren voor Europese samenwerking.