19-06-2024

Voltallige Kamer voor versnelling sluisprocedure

Tweedekamer denhaag

De sluisprocedure voor geneesmiddelen moet worden versneld, door de zogenaamde studieopzet eerder gespreksonderwerp te maken tussen de betrokken partijen. Een motie met deze strekking werd deze week door de voltallige Kamer aangenomen.

Behalve deze motie, werden er tijdens het tweeminutendebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid nog vier moties ingediend. Alle vijf de moties werden aangenomen tijdens de plenaire stemming op 18 juni.

Snellere toegang

Kamerleden Claassen (PVV) en Jansen (NSC) dienden een motie in over de periode na de sluis. Zij vinden dat de toelatingsprocedure van geneesmiddelen toe is aan een efficiëntieslag. Ook na afronding van de sluisprocedure blijkt het in de praktijk nog vaak lang te duren voordat geneesmiddelen daadwerkelijk de patiënt bereiken. Om verdere vertraging tegen te gaan verzoeken Claassen en Jansen de regering te stimuleren dat fabrikanten, het Zorginstituut, CBG en/of de beroepsgroepen eerder met elkaar in gesprek gaan over hun studieopzet.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is blij met de unanieme steun voor deze motie. VIG-voorzitter Mark Kramer merkte onlangs tijdens een hoorzitting over dure geneesmiddelen in de Tweede Kamer al op dat we in Nederland een complex systeem hebben opgetuigd voor vergoeding: ‘Dat beteugelt weliswaar de medicijnuitgaven goed, maar vertraagt soms ook onnodig.’ De gemiddelde wachttijd voor patiënten, alvorens toegang te hebben tot nieuwe geneesmiddelen, is inmiddels opgelopen tot 404 dagen (!).

Nationaal plan zeldzame ziekten

Ook vindt een meerderheid van de Kamer dat er een nationaal plan zeldzame ziekten moet komen. Kamerleden Paulusma (D66) en Bushoff (PvdA/GL) dienden met succes een motie in om de 1,2 miljoen Nederlanders met een zeldzamen aandoening in de toekomst beter te kunnen helpen. Binnen een jaar willen beide Kamerleden een plan van het kabinet zien.

Het belang van een overkoepelende strategie en betere samenwerking is groot. ‘Te veel patiënten met een zeldzame aandoening wachten nog op een effectieve behandeling’, aldus Peter Bertens (manager innovatie bij de VIG) onlangs in zijn blog. ‘We zijn op de goede weg, met steeds meer kennis, technologische mogelijkheden én een meedenkende overheid. Laten we gezamenlijk verder bouwen aan effectief beleid!’

Betere beschikbaarheid

Tot slot maakt de Kamer zich grote zorgen over de slechte beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. De aanhoudende medicijntekorten vormden aanleiding voor twee aangenomen moties met als doel het preferentiebeleid anders in te richten.

Bekijk hier alle ingediende moties en de uitslag van de stemming.