30-01-2024

Kamermeerderheid wil aandacht voor opbrengst van preventie

Tweede kamer plenaire zaal

Tijdens een stemming in de Tweede Kamer zijn vanmiddag twee moties op het gebied van medische preventie aangenomen. Hiermee spreekt de meerderheid van de Kamerleden zich uit voor structurele aandacht voor de maatschappelijke opbrengsten van (medische) preventie.

De motie van Kamerlid Judith Tielen (VVD) verzoekt de regering om een voorstel te doen voor manieren waarop budget voor nieuwe vaccins beter kan aansluiten op een positief advies van de Gezondheidsraad voor een betreffend vaccin. En in de motie van Paulusma en Sneller (D66) verzoeken beide Kamerleden aan de regering om een instrumentarium te ontwikkelen dat de brede kosten en baten van preventie op korte, middellange en lange termijn kan kwantificeren.

Gedegen preventiebeleid

‘Preventie kan een effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen van ziekten en het vergroten van de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van patiënten. Dat geldt zeker ook voor medische preventie’, aldus Dineke Amsing, manager Strategische Coalities bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Met het aannemen van de moties laat de meerderheid van de Kamerleden zien dat zij serieus werk willen maken van een gedegen preventiebeleid. Dat juichen we van harte toe.’

Budget voor vaccins

De eerste motie werd ingediend door Kamerlid Judith Tielen (VVD). Zij wil inzicht in manieren waarop budget voor nieuwe vaccins beter kan aansluiten op positieve adviezen van de Gezondheidsraad. Als er een nieuw vaccin is ontwikkeld, vraagt de regering aan de Raad om te adviseren over de effectiviteit, doelmatigheid en geëigende doelgroep(en) van het vaccin. Als de Raad positief oordeelt, zou er voldoende budget gereserveerd moeten zijn om het vaccin beschikbaar te stellen. Dat is nu vaak niet het geval, zoals bij het gordelroosvaccin.

Brede benadering preventie

De tweede motie werd ingediend door de Kamerleden Paulusma en Sneller (D66). Zij willen dat bij preventieve maatregelen niet alleen de kosten, maar ook de baten worden meegewogen. In een eerdere motie (Paulusma/ Van Weyenberg) verzocht D66 de regering hier ook al om. Nu ook de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geadviseerd om een brede blik te hanteren bij de berekening van de kosten en baten van preventie, willen de Kamerleden dat de regering dit advies overneemt. Doel van het te ontwikkelen instrumentarium is dat de brede kosten en baten van preventie, waar mogelijk, gebruikt kunnen worden bij de volgende doorrekening van verkiezingsprogramma's.

Waarde medische preventie

Behalve een brede blik hanteren bij de kosten- en batenanalyse, roept de VIG ook op om een brede blik te hanteren op medische preventie in het algemeen. 'Vaccinaties kunnen bijdragen bij aan het voorkomen, voorspellen en effectiever behandelen van (volks)ziekten – net als een passende inzet van geneesmiddelen, innovatieve vormen van screening, diagnostiek en soms ook operaties. Neem cholesterolverlagers en bloedverdunners. Die verlagen dagelijks bij vele mensen het risico op een hartinfarct of beroerte’, legt Amsing uit.

De VIG schaart zich daarom vierkant achter het advies van de Technische Werkgroep. En tegelijk vragen we aandacht voor verbreding van het Nationaal Preventieakkoord met medische preventie. In ons position paper Medische Preventie stellen we dan ook dat medische preventie één van de beste manieren is om te investeren in gezondheid en het dreigende zorginfarct af te wenden. Amsing: ‘We zien hier een duidelijke rol weggelegd voor onze sector. Graag pakken we deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op, samen met onze zorgpartners. Denkt u met ons mee?’

Wilt u met ons meedenken? Of samen de handen ineenslaan om écht werk te maken van preventie? We horen graag van u! Neem contact op met Dineke Amsing, manager strategische coalities.