02-02-2021

Kamermotie: kom met Nationaal Actieplan tegen kanker

Number of cancer deaths in EU
Net voor Wereldkankerdag – donderdag 4 februari – dienden Tweede Kamerleden deze week een motie in. Strekking van de motie: kom met een Nationaal Actieplan tegen kanker. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is positief over dit plan.

De Kamerleden Kuik (CDA), Bolkestein (VVD), Diertens (D66) en Sazias (50Plus) dienden de motie in. Ze vragen het kabinet om intensivering van onderzoek naar nieuwe behandelingen en meer aandacht voor preventie en laagdrempelige toegang tot kennis en nazorg.
Woensdag presenteert de Europese Commissie haar plan tegen kanker. Onderdeel van het plan is het opzetten van een register om verschillen tussen lidstaten te identificeren, als het gaat om zorg en behandelingen van kanker.

Wereldkankerdag

Wereldwijd wordt er op 4 februari stilgestaan bij de impact van kanker op Wereldkankerdag. De Europese koepelorganisatie voor geneesmiddelenbedrijven EFPIA vergeleek de uitkomsten in de verschillende lidstaten in de Comparator Report on Cancer in Europe en concludeert dat de kansen voor kankerpatiënten toenemen, maar dat de verschillen tussen landen groot zijn.

Overleving

De overlevingskansen voor mensen met kanker verbeteren, mede dankzij vooruitgang op het gebied van preventie, diagnose en behandeling. Vijf jaar na de diagnose kanker is nu nog circa 66% van de patiënten in leven. Toch sterven er jaarlijks in Nederland nog 45.000 mensen aan een vorm van kanker, dus er is nog veel belangrijk werk te doen, ook voor de geneesmiddelensector.

Het totale aantal sterfgevallen door kanker blijft stijgen. Tussen 1995 en 2018 was er een stijging van 20% van 1,2 miljoen tot 1,4 miljoen sterfgevallen in Europa. Het aantal sterfgevallen door kanker is echter langzamer gestegen dan het aantal diagnoses (50%). Als rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, is het aantal sterfgevallen door kanker sinds het midden van de jaren negentig in feite gedaald.