27-01-2023

‘Kanker bestrijden doe je niet alleen’

Kankerpatient liggend Wereldkankerdag
Op zaterdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Elk jaar is er op deze dag wereldwijd aandacht voor de impact die de ziekte heeft. Ook leden van de VIG staan stil bij kanker en de strijd die zij hiertegen voeren.

Zo vraagt Pierre Fabre Oncology aandacht voor de gezamenlijke inspanning die we als maatschappij hebben op kanker met de uitspraak ‘Kanker bestrijden doe je niet alleen’. ‘Wereldkankerdag vraagt om stilstaan met elkaar en een visie overdenken hoe we samen de zorg en ondersteuning van kankerpatiënten kunnen verbeteren’, aldus Ingelise Stringer, Healthcare Partner bij Pierre Fabre. ‘Hier hebben we een duidelijke rol en positie in genomen door zowel voorkomen, als behandelen en ondersteunen in onze missie te verankeren.’ Het bedrijf werkt hierbij samen met innovatieve partners in de zorg op het gebied van e-health, zorg op afstand; voeding en diëtiek, en informatie hubs in de vorm van apps.

Rode draad

Op Wereldkankerdag lanceert Pierre Fabre oncologiesupport.com, een vrij toegankelijk platform voor oncologie zorgprofessionals met als doel de voorlichting van kankerpatiënten te ondersteunen. Stringer: ‘De afgelopen twee jaar hebben wij verschillende patiëntenonderzoeken mede mogelijk gemaakt omdat we benieuwd waren naar de beleving en ervaring van bijvoorbeeld darmkankerpatiënten in hun zorgtraject. Daarbij kwam als rode draad naar voren dat informatie en emotie dicht bij elkaar liggen. De impact van het nieuws vervaagt daardoor. Patiënten geven aan dat geïnformeerd meedoen aan het zorgtraject belangrijk is voor hen; het geeft inzicht, overzicht en controle.’

Oncologiesupport

Met oncologiesupport.com streeft Pierre Faber naar beter gesteunde oncologiepatiënten die op deze manier geïnformeerd kunnen meedoen aan hun eigen zorgproces. Op het platform staan de eerste ontwikkelde tools die met beeldende uitleg zorgprofessionals kunnen ondersteunen in het visueel verduidelijken van behandelingen tegen kankers, zoals melanoom en darmkanker. Naast fysieke materialen zijn er ook online materialen, waarmee de patiënt op afstand beelduitleg kan krijgen. In maart komt een darmkanker support app voor patiënten en hun naasten beschikbaar.

Closing the Care Gap

Ook Roche besteedt dit jaar weer internationaal aandacht aan Wereldkankerdag. ‘Roche heeft een lange traditie in de oncologie en deze jaarlijkse dag is belangrijk om aandacht te vragen voor de ziekte’, zegt Jan Wisse, Corporate Communications Manager bij Roche Nederland. ‘Samen met de Union for International Cancer Control (UICC) en de internationale gezondheidszorg gemeenschap geven we aandacht aan het thema Closing the Care Gap, waarbij de focus ligt op het internationaal verbeteren van de gezondheidszorg rond kanker.’

Gelijke kansen

Jaarlijks krijgen circa 125.000 mensen de diagnose kanker. ‘En dat er een ongelijke kans op kanker is, maakt het des te schrijnender”, aldus Roos Oostendorp, hoofd van de afdeling Oncologie en Hematologie van Novartis. ‘Zo komt longkanker vaker voor in achterstandswijken en nemen mensen met lagere sociaal-economische positie minder vaak deel aan bevolkingsonderzoeken. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen op goede zorg moet hebben – zowel preventief als curatief. Daarom zetten onze teams zich op verschillende fronten in om het leven van mensen met kanker te verbeteren. Denk daarbij aan onze baanbrekende therapieën, eenvoudig te begrijpen informatiemateriaal en samenwerkingsverbanden met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals’.

Beschikbaarheid

Gelukkig is er veel innovatie op het gebied van vaccinaties en geneesmiddelen. Bepaalde vormen van kanker kunnen worden veroorzaakt door virussen, zoals leverkanker en baarmoederhalskanker. Veel van deze kankers kunnen voorkomen worden door vaccinaties. En ook behandelingen van kanker winnen terrein: 66% van de mensen met kanker overleeft nu de eerste vijf jaar na de diagnose.
Belangrijk punt van aandacht blijft de beschikbaarheid van kankermedicijnen voor Nederlandse patiënten. Na Europese goedkeuring duurt het voor deze medicijnen nog zo’n 19 maanden voordat ze beschikbaar zijn voor patiënten, omdat de minister eerst de prijsonderhandelingen wil afronden. Op dit moment zijn bijna alle medicijnen in de sluis, medicijnen tegen kanker. Lees meer hierover: Patienten met kanker wachten langer op medicijnen.