16-04-2019

Kennisatelier publiek-privaat: samen sterker!

Afgelopen week vond bij de Vereniging een kennisatelier over publiek-private samenwerking plaats. Verschillende sprekers gaven antwoord op de vraag hoe de publiek-private samenwerking bij ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te versterken is.

Een divers publiek hoorde tijdens het kennisatelier meer over hoe publiek-private samenwerking bijdraagt aan het uitwisselen én bundelen van kennis, expertise en financiële middelen. Hierdoor kunnen nieuwe geneesmiddelen efficiënter ontwikkeld worden en sneller bij de patiënt terecht komen. Drie partijen kwamen tijdens het kennisatelier aan het woord.

Lygature: samenwerking brengt ons verder
Jorg Janssen, directeur van Lygature, opende het kennisatelier. Lygature zet zich in om publiek-private samenwerkingen te bevorderen en te faciliteren, bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van geneesmiddelen voor antibioticaresistentie of tropische ziektes. In zijn presentatie ging Janssen in op hoe Lygature dat doet, onder andere door het creëren van een goed klimaat voor innovatie en implementatie, het helpen van samenwerkingsverbanden om tot biomedische oplossingen te komen en hen te ondersteunen op allerlei gebied, zodat de betrokken wetenschappers zich kunnen concentreren op het onderzoek zelf.

European Lead Factory: samen nieuwe stoffen testen
Peter Roevens van Janssen vertelde een verhaal uit de geneesmiddelensector. Hij is nauw betrokken bij de European Lead Factory (ELF), een grote, internationale publiek-private samenwerking. Binnen ELF hebben zeven farmaceuten een deel van hun stoffenbibliotheken samengebracht in een grote bibliotheek die nu ongeveer 500.000 stoffen bevat. Hierin zoeken ze samen met universiteiten naar startpunten voor nieuwe geneesmiddelen. Het gebruik van de bibliotheek is voor deelnemende partijen gratis, maar er worden binnen deze samenwerking afspraken gemaakt over vergoedingen als er een startpunt voor een nieuw medicijn wordt ontdekt. Zo worden er meer mogelijke werkzame stoffen voor nieuwe medicijnen gevonden, maar partijen binnen het samenwerkingsverband leren ook van elkaar over het proces rondom medicijnontwikkeling.

Oncode Institute
Het kennisatelier werd afgesloten door Ton Rijnders, de oprichter van Oncode Institute. Oncode Institute is een samenwerkingsverband waar de top uit het Nederlands kankeronderzoek werkt aan fundamenteel onderzoek naar de behandeling van alle vormen van kanker. Daarbij focussen zij zich op het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve concepten en daarmee willen ze deze concepten sneller naar de patiënt brengen. Oncode Institute wordt gefinancierd door verschillende partijen, waaronder enkele ministeries en KWF. Het instituut brengt meer dan 800 wetenschappers van twaalf instituten samen om onderzoek te doen op zes onderzoekthema’s.

Belang samenwerking
Zowel Lygature, European Lead Factory als Oncode Institute laten zien hoe private en publieke partijen samen kunnen werken aan nieuwe medicijnontwikkeling. ‘De Nederlandse wetenschap heeft de industrie veel te bieden. En andersom. We hebben in het verleden laten zien dat we goed met elkaar kunnen samenwerken. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat de European Lead Factory ons allemaal brengt’, aldus projectleider Shanna Ferdinandus. Ze wil zich met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hard blijven maken voor het publiek-private onderzoekslandschap in Nederland. ’Publieke en private partijen hebben beiden een eigen rol in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Beiden kunnen niet los van elkaar een middel ontwikkelen. En het mooie is dat we in Nederland zowel bedrijven als ook wetenschappelijke instituten van wereldniveau hebben. Samenwerking loont. En dat dit op veel manieren kan, hebben we tijdens dit kennisatelier gezien’.

Lygature

Overzicht onderzoeksresultaten European Lead Factory

Oncode Institute