02-02-2021

Kennissessie Coalitie Duurzame Farmacie over CO2-footprinting

footprinting
Hoe maak je een CO2-scan van de bedrijfsvoering van je organisatie? Wat zijn de eerste stappen en wat kan je zelf doen om als bedrijf of organisatie CO2-neutraal te worden?

Deze vragen stonden centraal tijdens de online kennissessie over CO2-footprinting op 26 januari, georganiseerd door de Coalitie Duurzame Farmacie. Sprekers Willemien Troelstra (Stichting Stimular) en Peter Bleeker (Groenbalans) gingen in op de theorie van een CO2-scan, en hoe je deze kunt inzetten om de CO2-uitstoot te verminderen. Kelly Nijhof (Chiesi) vertelde waarom haar bedrijf de CO2-footprint jaarlijks in kaart brengt en hoe zij dit hebben aangepakt.

Ambities

Volgens een rapport van Gupta is de gezondheidszorg verantwoordelijk voor 5-7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Ongeveer 18% (1,98 Mton per jaar) hiervan wordt veroorzaakt door geneesmiddelen en het proces daaromheen. ‘Er is dus nog een wereld te winnen’, zegt Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie. Maar gelukkig zijn veel geneesmiddelenbedrijven – op internationaal niveau – al druk bezig en hebben ambitieuze doelstellingen uitgesproken om vóór 2030 volledig CO2-neutraal te worden.

CO2-footprint

Willemien Troelstra helpt organisaties bij de stap naar CO2-reductie. ‘Een CO2 footprint helpt je bij het stellen van prioriteiten, je kunt hiermee klimaatdoelen concreet maken, resultaten laten zien en voldoen aan keurmerken.’ Ze liet aan de hand van het voorbeeld van Chiesi zien dat het opstellen van een CO2-footprint eigenlijk niet zo moeilijk is. Wil je, net als Chiesi, voor je CO2-footprint gebruik maken van de Milieubarometer?

CO2-compensatie

‘Mocht je je footprint vervolgens niet verder kunnen verlagen, dan zijn er veel mooie projecten waarmee je je CO2-uitstoot kunt compenseren, onder andere in landen als Azië en Afrika’, vulde Peter Bleeker aan. ‘Kies daarbij projecten die aansluiten bij je missie als organisatie.’

Take home message

Aan het einde van de sessie gaf Brigit van Soest nog een aantal adviezen mee:

  • Als organisatie kan je een grotere impact hebben dan als je wellicht denkt
  • Vertaal mondiale CO2 -reductiedoelen naar je eigen activiteiten.
  • Met behulp van data kan je concrete stappen zetten en mensen meekrijgen.
  • Zoek mede-ambassadeurs.
  • Overweeg deel te nemen aan een collectief sectorinitiatief.
  • Bovenal: Sta stil bij iedere pil!

Wilt u meer informatie? Stuur een email naar [email protected] t.a.v. Brigit van Soest.