22-02-2022

Laurence Maes: EUPATI als keurmerk

Laurence Maes schermafbeelding
Volgens Laurence Maes, Lead Patient Engagement & Advocacy bij Janssen en voorzitter van de Patient Think Tank bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, heeft participatie bij klinisch onderzoek de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het is niet langer de vraag òf patiënten participeren, maar meer hóe.

‘Als farmaceutische bedrijven willen we het patiëntenperspectief zo breed mogelijk meenemen. Met de Patient Think Tank zijn we gestart om het patiëntenperspectief in te brengen bij de opzet en uitvoering van onderzoek en bij de informatievoorziening aan de deelnemers aan een studie.’

Maes is als één van de gastdocenten uit de geneesmiddelensector betrokken bij EUPATI Nederland opleiding. Lees hier het interview dat EUPATI met haar had over het belang van patiëntenparticipatie, uitdagingen en kansen.

Interview Laurence Maes voor EUPATI Nederland