27-05-2020

LUMC bouwt grootste stamcelfaciliteit van Nederland

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) start dit jaar met de bouw van de grootste non-profit stamcel- en gentherapiefaciliteit van Nederland. In het NECSTGEN kunnen onderzoekers en start-ups terecht om toepassing van deze therapieën te versnellen.

Het Netherlands Center for the Clinical advancement of Stemcell and Gene Therapies (NECSTGEN) richt zich op onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde; geneeskunde die zieke cellen, weefsels en organen herstelt of vervangt. ‘Dit is een belangrijke ontwikkeling’, zegt Peter Bertens, senior beleidsadviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneeskunde. ‘Dit soort nieuwe behandelingen zijn van grote betekenis voor veel patiënten die nu nog op een passende oplossing wachten. Het heeft grote potentie voor de toekomst.’

Versnellen
‘Daarnaast voldoet NECSTGEN aan een behoefte die er onder onderzoekers van universiteiten en kleine bedrijven is’, vervolgt Bertens. ‘Je ziet dat veel onderzoekers vast lopen als ze een ontwikkeling verder willen brengen tot een volwaardige therapie. NECSTGEN kan helpen om doorbraken sneller toepasbaar te maken voor patiënten.’

Regeneratieve geneeskunde
Iedereen in Nederland kan baat hebben bij ontwikkelingen in regeneratieve geneeskunde, vult Ton Rabelink aan, hoogleraar geneeskunde van het LUMC. ‘Op dit moment is het zo dat patiënten met chronische aandoeningen jarenlang behandeld worden. Dat is intensief voor de patiënt en kostbaar voor de maatschappij. Door regeneratieve geneeskunde hoeft dat in de toekomst niet meer: dan genees je patiënten met hun eigen cellen, met gentherapie of weefselmanipulatie.’

Vergoedingssysteem
‘Met deze nieuwe faciliteit hopen we dat er uiteindelijk meer behandelingen bij de patiënt gaan komen. Met name voor ziektebeelden waarbij de kleinere groepen patiënten betrokken zijn – bijvoorbeeld ultra-zeldzame ziekten - biedt dit veel mogelijkheden’, zegt Bertens. Daarbij maakt hij wel de kanttekening dat er ook op andere terreinen gewerkt moet worden aan verbeteringen. ‘Wij zien bijvoorbeeld dat het huidige vergoedingssysteem niet in staat is gen- en celtherapieën goed te beoordelen.’ Bertens verwijst naar een recente studie van Deloitte die het huidige geneesmiddelensysteem geanalyseerd heeft.’

Versterking ecosysteem
Het NECSTGEN is een publiek-private samenwerking die zich richt op onderzoekers en start-up bedrijven uit heel Europa en daarbuiten. Dit versterkt het nationale ecosysteem in de biotechnologie en maakt Nederland onafhankelijk van buitenlandse initiatieven. Voor de bouw van het NECSTGEN is financiering deels toegezegd, daarnaast is het LUMC in gesprek met partijen voor additionele financiering. Eind 2021 moeten de eerste onderzoekers binnen NECSTGEN aan de slag kunnen gaan.

Leiden Bio Science Park
Het NECSTGEN wordt gerealiseerd op het grootste Life Science en Health cluster van Nederland, het Leiden Bio Science Park. In totaal beslaat de NECSTGEN-locatie 4.000 m2. Hier worden academische ontdekkingen lokaal vertaald naar schaalbare therapieën voor patiënten, ook voor aandoeningen waar slechts een kleine groep patiënten mee kampt.

Persbericht LUMC

Rapport Deloitte: Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem.