18-02-2020

‘Maak tempo met gentherapie’

Gentherapie en andere geavanceerde therapieën hebben grote beloftes voor patiënten. Het is daarom noodzakelijk dat fabrikanten, zorgverzekeraars en de overheid snel aan tafel gaan om de vergoeding van deze therapieën te regelen.

Deze oproep deed Elisabeth Vroom (Duchenne Parent Project) tijdens een sessie over de betaalbaarheid van geavanceerde therapieën op het Innovation for Health congres op 13 februari in Rotterdam. Ze riep partijen op zich flexibel op te stellen en open te staan voor een nieuwe aanpak.

Actie
Op uitnodiging van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen opende Vroom de sessie met een oproep voor actie. In haar ogen wordt er veel gepraat over de kosten van geavanceerde therapieën, maar onvoldoende nagedacht over hoe patiënten toegang tot deze behandelingen kunnen krijgen. Vroom riep alle aanwezigen op tot snelheid. En moed. Om het anders te doen dan tot nu toe. In haar ogen is gentherapie niet goed vergelijkbaar met een klassiek geneesmiddel. Ze vroeg zich af of het huidige systeem klaar is voor de komst van gentherapie.

Alternatieve prijsmodellen
Nathalie Moll (EFPIA) illustreerde dat nieuwe ontwikkelingen altijd met uitdagingen komen en soms een systeemverandering nodig hebben. Maar dat wil niet betekenen dat alles opnieuw moet worden uitgevonden. Moll liet een aantal voorbeelden zien uit verschillende Europese landen waar met alternatieve prijsmodellen gewerkt wordt. Patiënten plukken hier de vruchten van omdat toegang krijgen tot de nieuwe behandelingen. Ze was positief over de mogelijkheden van deze nieuwe prijsmodellen in Nederland.

Discussies
Marcel van Raaij (ministerie van VWS) sloot zich hierbij aan. Wel voorziet hij nog een aantal flinke discussies, bijvoorbeeld over de prijs van de nieuwe therapieën, transparantie over de opbouw van kosten en implementatie van de therapieën in ziekenhuizen. Van Raaij riep alle partijen op tot flexibiliteit en hoopt dat er overeenstemming kan worden verkregen over faire prijzen.

Menzis
Ruben Wenselaar (Menzis) herkent het beeld van Van Raaij. Hij schetste dat het beoordelingskader voor ATMPs nog verder moet worden uitgewerkt. Zo zou de drempel van € 80.000/QALY ook van toepassing moet zijn op geavanceerde therapieën.

Snelheid
In een slotwoord gaf Elizabeth Vroom aan verheugd te zijn dat alle partijen mogelijkheden zien voor alternatieve prijsmodellen. Ze riep opnieuw op tot snelheid en verwees naar een eerdere bijeenkomst in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap op 1 maart 2016. Ook toen werden veel wijze woorden gesproken. Ze hoopt dat het nu niet alleen beperkt blijft tot woorden.