13-05-2019

Manifest: Bouwen aan een gezonder Europa

Geneesmiddelenbedrijven werken dagelijks aan een gezondere en betere toekomst voor Europa. Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen publiceert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen het Manifest voor Europa van de Europese koepelorganisatie EFPIA.

‘Als het gaat om geneesmiddelenbeleid, neemt de komende jaren de rol van Europa alleen maar toe’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Samen met de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) vindt de Vereniging dat de nieuwe Europese Commissie zich in de komende periode moet richten op drie pijlers: innovatie, leiderschap en samenwerking.’

Innovatie
Europa moet zorgen voor een betere toegang tot innovatieve behandelingen voor alle Europese patiënten, beschrijft het manifest. Dat kan door patiëntgerichte en uitkomstgerichte zorgstelsels, waar patiëntgegevens zijn vastgelegd in een uniform Europees datasysteem. Verbeter ook de toegang tot geneesmiddelen voor patiënten in Europa met een nieuw Europees klinisch beoordelingssysteem. En vorm een Europese vaccinatiecoalitie die zich inzet voor het verhogen van de vaccinatiedekkingsgraad in Europa.

Gezamenlijke HTA's
Op dit moment is het zo dat elke lidstaat van de Europese Unie afzonderlijk zogenaamde health technology assessments (HTA's) doet. Hier wordt bepaald wat de voordelen en de risico’s zijn van een behandeling. Daarnaast kan er worden gekeken naar kosteneffectiviteit. Het gevolg is dat er verschillen ontstaan in Europa in de periode die het duurt voordat patiënten toegang hebben tot nieuwe, innovatieve behandelingen. De Vereniging en EFPIA pleiten voor een systeem waarin nieuwe geneesmiddelen eenmalig in Europa worden beoordeeld, waarna alle lidstaten deze analyse overnemen.

Leiderschap
Europa moet wereldleider worden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de gezondheidszorg. Versterk daartoe de positie van Europa door versnelde toelating van baanbrekende therapieën, aldus het manifest. Zorg ervoor dat de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) over de middelen en flexibiliteit beschikt om wereldwijd voorop te blijven lopen op het gebied van regelgeving. Behoud en ontwikkel het Europese systeem van intellectueel eigendom (IP) door een krachtige bescherming van het IP. Zorg dat in handelsovereenkomsten met Europese partners meer aandacht komt voor startups en MKB-bedrijven.

Bescherming intellectueel eigendom
Het ontwikkelen van geneesmiddelen is een risicovolle aangelegenheid; het grootste deel van ontdekte stoffen bereikt nooit als geneesmiddel de patiënt. Daarom is het belangrijk dat geneesmiddelen die uiteindelijk wel geregistreerd worden, niet nagemaakt mogen worden. Als we in Europa een hoofdrol willen blijven spelen op het gebied van geneesmiddelontwikkeling, moeten we zorg dragen voor voldoende bescherming van het IP.

Samenwerking
De Vereniging en EFPIA dringen aan op meer samenwerking zodat dat resultaten sneller gerealiseerd worden. Zo moeten we voortgang maken met de implementatie van de Clinical Trial Regulation om dubbele procedures in de verschillende lidstaten tegen te gaan. Ook moeten we bepalen of de regelgeving rondom de registratie van innovatieve geneesmiddelen nog wel past binnen de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. En er moet een flexibel wettelijk kader voor publiek-private samenwerking in de gezondheidszorg komen, dat R&D en innovatie bevordert.

WijGevenNietOp
De afgelopen jaren zijn er diverse geneesmiddelen beschikbaar gekomen die een doorbraak betekenden in de behandeling van ziektes waar tot voor kort geen therapie beschikbaar was. Hopelijk zal er in de komende jaren ook eindelijk een geneesmiddel beschikbaar komen voor bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Maar dan moeten we er ook samen voor zorgen dat patiënten toegang hebben tot deze geneesmiddelen. Voor baanbrekende geneesmiddelen moeten procedures blijven bestaan waarmee medicijnen sneller op de markt komen. Vervolgens moeten alle partijen samenwerken, om er voor te zorgen dat deze geneesmiddelen beschikbaar blijven en vergoed worden.

Manifest Bouwen aan een gezondere toekomst voor Europa