08-11-2022

‘Mantelzorgers onmisbaar in de zorg’

Shutterstock 1528204982 mantelzorg
Mantelzorgers wachten vaak te lang voordat ze om hulp vragen. Daardoor merken werkgevers vaak pas dat het niet goed gaat, als de druk echt te hoog wordt. Veel leden van de VIG zijn mantelzorgvriendelijke organisaties, zij willen meer bewustwording voor collega’s die werk en de zorg voor een dierbare combineren.

Op donderdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. ‘Op deze dag zetten we mantelzorgers in het zonnetje’, aldus Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Dat verdienen ze natuurlijk het hele jaar door, maar op deze dag is er extra aandacht voor hen.’ Een op de vier medewerkers in Nederland is mantelzorger, zij zorgen voor een ouder of een andere dierbare die zich niet alleen kan redden. Schouw: ‘Mantelzorgers zijn onmisbaar in ons zorgsysteem. Zij zorgen ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen, en de contacten met hun eigen vertrouwde kring kunnen onderhouden. Dat is mooi, als je iemand kan helpen om wie je geeft. Maar mantelzorg kan lichamelijk en emotioneel heel zwaar zijn. Daarom willen wij, als geneesmiddelensector, onze mantelzorgers ondersteunen. Met aandacht, met zorg én met praktische handreikingen.’

Inspireren

Onderzoek toont aan dat hulp vragen voor veel mensen niet gemakkelijk is. ‘Daarom is het belangrijk dat de voorzieningen voor mantelzorgers vanzelfsprekend zijn’, zegt Schouw. 'Circa vijf jaar geleden hebben wij namens onze leden contact gezocht met Mezzo, de landelijke vereniging die opkomt voor mantelzorgers. Samen hebben we bekeken wat wij als sector kunnen doen om het predicaat ‘mantelzorgvriendelijk’ te verdienen. Veel van onze leden hebben zich laten inspireren en zijn aan de slag gegaan met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.’

Evenwicht

Amgen is een van de leden die inmiddels al enkele jaren het predicaat Mantelzorgvriendelijk heeft. ‘Een goede werk-privé balans vinden wij erg belangrijk’, aldus Serge Loijens, HR Manager bij Amgen Nederland. ‘Het geven van mantelzorg kan het evenwicht tussen werk en privé flink verstoren. Daarom hebben we bij Amgen verschillende richtlijnen en programma’s om mantelzorgers bij te staan. Je kan bijvoorbeeld extra vakantiedagen kopen, of een sabbatical nemen met een terugkeergarantie. Maar er zijn ook andere maatwerk-verlofregelingen die in overleg worden afgesproken.’

Maak het kenbaar

Richard Deckers werkt bij Amgen en is mantelzorger voor zijn beide ouders van 82 en 84 jaar. ‘Ik heb achteraf misschien te lang gewacht om kenbaar te maken hoe lastig het voor me was om alle taken naast elkaar te dragen. Maar toen ik het eenmaal bespreekbaar had gemaakt, kreeg ik ook echt de ruimte. Ik heb nu de vrijheid om iets tussendoor te plannen op een moment dat het mij uitkomt, het voor mijn ouders goed is, én voor mijn werkgever.’ Deckers' advies voor ander mantelzorgers is dan ook ‘Maak het kenbaar. Deel het!’

Commitment

Ook Bayer zet zich in voor mantelzorgers binnen het bedrijf. Jacqueline Vergeest is al meerdere jaren de drijvende kracht hierachter. Dit leidde er in 2018 toe dat het bedrijf de landelijke onderscheiding ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ ontving. ‘Bij deze erkenning draait het om het commitment van de werkgever om mantelzorg hoog in het vaandel te hebben en te houden’, aldus Vergeest. ‘Bij Bayer is het uitgangspunt: niet ad hoc, maar continue aandacht voor mantelzorgers. Dat betekent weten wie ze zijn, en weten wat zij nodig hebben om werk en mantelzorg zo goed mogelijk met elkaar te combineren. Ook op de langere termijn. Dit sluit naadloos aan bij waarden die Bayer aanhangt: de verantwoordelijkheid nemen, de dialoog tussen mantelzorgers, leidinggevenden en collega’s gaande houden, luisteren, begrip tonen en vooral: meedenken in flexibele oplossingen. Het is balanceren tussen wat per moment nodig is om het op beide vlakken vol te kunnen houden.’

Op de Dag van de Mantelzorg worden de mantelzorgers bij Bayer op verschillende manieren in het zonnetje gezet. Ook deelt Vergeest haar kennis en ervaringen rond mantelzorg in een webinar dat zich richt op iedereen in de organisatie. Vergeest: ‘Daarin komen onderwerpen ter sprake als: Hoe combineer je de mantelzorg met je werk? Durf je erover te praten hoezeer het je leven beheerst? Wat heb je nodig om het vol te kunnen houden? Welke regelingen en ondersteunende instanties zijn er? Maar ook: hoe kun je je collega erbij ondersteunen? Bewustwording, adviezen en tips. Alles om het de mantelzorger op het werk zo gemakkelijk mogelijk te maken.’

Aandacht

Goed om te zien dat leden van de VIG zich zo actief inzetten voor een mantelzorgvriendelijke organisatie, vindt Gerard Schouw. ‘Want om de zorg voor een ander vol te kunnen houden, moeten mantelzorgers goed op de eigen gezondheid letten. En vooral niet wachten tot de druk te hoog wordt. In de geneesmiddelensector kennen wij als geen ander de waarde van preventie. Daarom hebben wij oog voor wat werknemers nodig hebben om hun mantelzorgtaken goed uit te kunnen voeren. Aandacht is daarbij het sleutelwoord. Aandacht voor iemands welzijn, aandacht voor de balans tussen werk en privé. Daar gaan we voor als mantelzorgvriendelijke sector.’

Lees meer over mantelzorg