24-05-2022

Medicijnen antwoord op uitdagingen EZK

Innovatie geneesmiddelen onderzoek laboratorium
‘Wie aan innovatie denkt, zou aan geneesmiddelen moeten denken. Kijk maar naar hoeveel hoogwaardige expertise er nodig is voor de ontwikkeling één nieuw geneesmiddel’, zegt Carla Vos, vice-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

In de aanloop naar het Innovatiedebat van de commissie Economische Zaken en Klimaat, op 25 mei in de Tweede Kamer, vraagt de VIG aandacht voor de geneesmiddelensector. Op de agenda voor het debat staan onder andere het topsectorenbeleid, stimuleringsmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Uitdagingen

‘Na een lange periode van formeren is het nu tijd voor actie’, vervolgt Vos. ‘Het verdienvermogen van Nederland staat onder druk, we zijn voor medicijnen afhankelijk van verre landen en liggen nog steeds ver achter op schema met onze investeringen in R&D. Het wordt hoog tijd dat het kabinet doorpakt met het stimuleren van innovatieve sectoren zoals de geneesmiddelensector.’
Innovatie gaat niet alleen over onderzoek en ontwikkeling, maar ook over economie, benadrukt Vos. ‘Nederland staat bekend om bloemen en kaas, maar we verdienen meer met het maken van medicijnen.’

Neusje van de zalm

De geneesmiddelensector investeert al jaren op grote schaal in Nederland. Na de komst van het Europese medicijnagentschap EMA en het daaruit voortvloeiende Actieprogramma Nieuwe Kansen voor Life Sciences & Health (LSH) is dit alleen maar gegroeid.
‘Het ontwikkelen van een geneesmiddel is het neusje van de zalm, wat betreft innovatie’, herhaalt Vos. ‘Het vraagt echt om gespecialiseerde know how. Bovendien duurt het lang, is het risicovol en kost het veel geld. Daarom moet een geneesmiddelenbedrijf gemiddeld veel meer investeren in innovatie dan een bedrijf in elke andere sector. Al die investeringen kunnen Nederland helpen om de R&D-investeringen te verhogen. ‘En dat is hard nodig, want we halen onze eigen doelstelling om 2,5% van het Bruto Binnenlands Product te investeren al meer dan vijftig jaar niet’, voegt Vos toe.

Productie

Ook de productie van geneesmiddelen is zeer innovatief en verdient de aandacht. Fabrieken waar geneesmiddelen gemaakt worden, kosten al snel honderden miljoenen euro’s en leveren tal van banen op, zowel voor MBO-ers als voor PhD-ers.
‘Zo’n fabriek komt er niet zomaar, er zijn strenge criteria voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de infrastructuur, de aanwezige kennis en de connecties met distributeurs. In Europa zijn er maar een paar locaties die bedrijven echt in overweging nemen, en Nederland zit daar vaak bij’, vertelt Vos. ‘Met gericht beleid kunnen we daar nog meer succes boeken’.

Investeringsagenda

Het kapitaalintensieve en innovatieve karakter van de geneesmiddelensector leent zich perfect voor een antwoord op de uitdagingen van het kabinet.
‘We hopen daarom dat de Kamerleden oog hebben voor de geneesmiddelensector en gehoor geven aan onze oproep voor het opstellen van een investeringsagenda. Dan kunnen we samen bouwen aan de toekomst van een gezond en welvarend Nederland!’, besluit Vos.