19-01-2021

Medicijnen voor kanker eerder beschikbaar

Medicijnen voor kanker eerder beschikbaar
In Nederland is het eerste geneesmiddel via het Drugs Access Protocol (DAP) beschikbaar gekomen voor patiënten. Het gaat om een middel tegen een slecht te opereren vorm van huidkanker. Patiënten kunnen het middel nu veel eerder krijgen dan gebruikelijk.

Het DAP is een initiatief van kankerspecialisten, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland. Ook geneesmiddelenbedrijven werken mee aan het protocol. Doel is om nieuwe, veelbelovende oncologische behandelingen – die nog niet in het basispakket zitten – sneller, gecoördineerd en gecontroleerd voor patiënten beschikbaar te maken.

Goed initiatief

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) juicht het DAP toe. ‘Alle initiatieven die ertoe leiden dat geneesmiddelen eerder bij de patiënt komen, ondersteunen wij’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw.

Kanttekening

De VIG tekent hierbij wel aan dat dit initiatief veelal van toepassing zal zijn op kankermedicijnen die eigenlijk via open instroom direct beschikbaar zouden moeten zijn voor behandelaren en patiënten. Dit initiatief is alleen nodig omdat open instroom wordt belemmerd. De VIG gaat graag in gesprek met de initiatiefnemers, om samen de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te bevorderen.

Kosten

Vanuit het Drug Access Protocol worden de kosten van de eerste vier maanden van de behandeling betaald door de fabrikant, in dit geval Sanofi. Als blijkt dat het middel effectief is, wordt het toegelaten tot het basispakket en betalen de zorgverzekeraars.

Eerder beschikbaar

Voor geneesmiddelen tegen minder vaak voorkomende vormen van kanker zijn er meestal weinig patiënten. Daardoor duurt het lang voordat er voldoende gegevens beschikbaar zijn. Op deze manier worden er aanvullende data verzameld, terwijl mensen die nu uitbehandeld zijn wel toegang tot het geneesmiddel krijgen.

Dankzij het DAP kunnen deze medicijnen waarschijnlijk minstens een half jaar tot een jaar eerder beschikbaar komen, terwijl intussen prijsafspraken worden gemaakt met de fabrikant.

Ziekenhuizen

Vooralsnog nemen vijf ziekenhuizen deel aan het protocol: Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Maastricht UMC+, Radboudumc en UMC Groningen.