16-02-2021

MedicijnMonitor: Meer dan 800 COVID-middelen in ontwikkeling

MedicijnMonitor
Afgelopen jaar startten er ruim 800 onderzoeken naar vaccins en medicijnen tegen COVID-19. ‘De EMA keurde daarvan al twee medicijnen en drie vaccins goed. Die studies komen bovenop de 18.000 ‘gewone’ medicijnen in ontwikkeling, tegen bijvoorbeeld kanker.

Dit staat in de nieuwe MedicijnMonitor van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). De monitor geeft feitelijke informatie over de farmaceutische sector.

Gezond blijven

Vanwege COVID-19 schroefden geneesmiddelenbedrijven begin 2020 hun onderzoek en ontwikkeling snel op. Toen een jaar geleden de eerste Nederlander positief werd getest op het coronavirus, waren er wereldwijd al 67 vaccins en medicijnen in ontwikkeling. Dat aantal gaat nu dus richting de duizend.
‘Een fabelachtige prestatie van de sector. We helpen steeds meer mensen om gezond te blijven’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Met vaccins voorkomen we dat mensen ernstig ziek worden. De feiten in deze monitor illustreren de veerkracht en relevantie van de geneesmiddelensector, juist in crisisperiodes.’

Meer in de pijplijn

Binnen de 18.000 (niet-COVID) geneesmiddelen in ontwikkeling vallen de volgende cijfers op:

  • bijna 1.100 cel- en gentherapieën, waarvan 665 gericht op kanker;
  • 6.000 reguliere geneesmiddelen in ontwikkeling tegen kanker;
  • voor de moeilijk te bestrijden aandoening Alzheimer zitten ruim 100 medicijnen in ‘de pijplijn’.

Overlevingskans

Schouw geeft een voorbeeld van het effect van innovatie op patiënten: ‘De overlevingskans bij kanker, een ziekte die jaarlijks ruim 100.000 Nederlanders treft, stijgt jaarlijks met 1%. Vijf jaar na de diagnose is nu 66% van de patiënten nog in leven’.

Zorgen om toegang

Er zijn ook zorgen. Ná de registratie van een nieuw medicijn tegen kanker – wat in Europa al een half jaar langer duurt dan in de Verenigde Staten – duurt het in Nederland nog eens 128 dagen voordat het middel vergoed is. In Duitsland duurt dit slechts 17 dagen.

Schouw: ‘Hier is dus nog volop werk aan de winkel. Het is net als bij COVID-vaccins, de patiënt heeft pas baat bij een nieuw middel als hij dat ook echt kríjgt. Daarom gaan we in gesprek met overheden en artsen, om de toegang te versnellen. Dat is voor sommige patiënten letterlijk van levensbelang.’

Medicijnmonitor pdf

Medicijnmonitor digitaal