29-09-2020

‘Medicijnprijzen dragen nauwelijks bij aan hogere zorguitgaven’

In 2019 gaf Nederland 5,2% meer uit aan zorg; de grootste stijging sinds 2009. Medicijnprijzen hebben nauwelijks invloed op de hogere zorgkosten. Dat meldt Medische Oncologie op basis van voorlopige CBS-cijfers over de zorguitgaven in 2019.

De uitgaven zijn voor een belangrijk deel gestegen doordat meer mensen gebruikmaken van de zorg. Daarnaast is de kinderopvang, die ook deel uitmaakt van de zorguitgaven, met 11% gegroeid.

Meer medicatie
Afgelopen jaar werd 5,3% meer geld uitgegeven aan medicijnen, na onder andere verpleging en verzorging (aandeel in de groei is 25%) en medisch specialistische zorg (aandeel 22%). De stijging aan medicijnuitgaven komt vooral doordat meer mensen medicatie zijn gaan gebruiken.

Vergrijzing
De CBS-cijfers bevestigen het beeld dat uit een eerdere studie van het statistiekbureau naar voren kwam en zijn in lijn met onderzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Deloitte. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de totale medicijnuitgaven weliswaar stijgen, maar dat dit wordt veroorzaakt door een snelle toename van het aantal patiënten, onder meer door de vergrijzing. De kosten per patiënt dalen juist.

Levensverwachting gestegen
De levensverwachting is in 2019 toegenomen met vier maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met drie maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat het CBS vorige week publiceerde. De toename van de levensverwachting in 2019 is hoger dan gemiddeld in de zeven jaren daarvoor. Tussen 2012 en 2018 steeg de levensverwachting met gemiddeld twee maanden voor mannen en één maand voor vrouwen. De stijging in 2019 is weer vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse toename in de jaren daarvoor, 2002 tot 2012.

Hart- en vaatziekten
Uit onderzoek komt vooral naar voren dat de sterke stijging van de levensverwachting tussen 2002 en 2012 in Nederland uitzonderlijk was. Veranderingen in de zorg, zoals meer ouderenzorg, en de afname van de sterfte aan hart- en vaatziekten hebben daarbij meegespeeld, aldus het CBS.

CBS: zorguitgaven 2019