19-10-2021

Medicijnresten inzamelen in Week van Ons Water

Medicijnresten inleveren vis
Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij de apotheek! Dat is de boodschap van de geneesmiddelen- en watersector tijdens de Week van Ons Water van 16 tot en met 31 oktober 2021.

Overgebleven medicijnen horen niet in het gewone huisafval en moeten zeker niet worden weggespoeld via gootsteen of toilet. Medicijnresten in het oppervlaktewater kunnen een bedreiging vormen voor het milieu en bemoeilijken het maken van schoon drinkwater.

Inzamelweek

Daarom doen de water- en geneesmiddelensector in de Week van Ons Water gezamenlijk een beroep op het publiek om zorgvuldig om te gaan met geneesmiddelen en overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek. Binnen de Coalitie Duurzame Farmacie pakt de KNMP dit op. De apotheker zorgt, samen met de gemeente, voor een verantwoorde afvoer.

Heruitgifte

Daarnaast onderzoekt de Coalitie andere oplossingsrichtingen om de impact van geneesmiddelen op het milieu zo veel mogelijk te beperken, zoals duurzame uitgifte van medicijnen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is hierbij in de lead. 'Uiteindelijk wil je niet dat overgebleven medicijnen die kwalitatief nog goed zijn, moeten worden vernietigd’, zegt Gerard Schouw, directeur VIG. ‘Daarom onderzoeken wij hoe we de belemmeringen die er zijn om deze opnieuw uit te geven kunnen wegnemen. Hierin heeft de hele medicatieketen een verantwoordelijkheid: geneesmiddelbedrijven, artsen, apothekers, de overheid, zorgverzekeraars, én patiënten.'

AMR

De Coalitie Duurzame Farmacie is ook één van de oprichters van het Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water, waarbij inmiddels meer dan twintig publieke en private organisaties uit de water- zorg- en geneesmiddelensector zijn aangesloten. Dit Consortium richt zich specifiek op het terugdringen van de verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) via afval- en oppervlaktewater binnen en buiten Nederland. De bedrijven Takeda, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Teva en Sandoz zijn inmiddels aangesloten bij het initiatief. Ook Pfizer en Chiesi ondersteunen dit initiatief.

Whitepaper

Dit voorjaar bracht het Consortium een Whitepaper uit over zuivering (aan de bron) van bij afvalwater van ziekenhuizen en zorginstellingen. ‘Doordat we de problematiek van medicijnresten in water zowel vanuit het perspectief van volksgezondheid – AMR - als vanuit milieu benaderen, kom je tot de meest effectieve en duurzame oplossingen’, zegt Brigit van Soest, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie.

Onderzoek Universiteit Wageningen

Ten slotte gaat het Consortium, samen met Wageningen Food & BioBased Research - in opdracht van Invest.NL - de aard van het probleem en verschillende technologische oplossingsrichtingen van antibiotica- en medicijnresten in afval- en oppervlaktewater in kaart brengen. De volgende stap is dan om samen met de ketenpartijen tot breed toepasbare en betaalbare oplossingen te komen.

Green Deal

Terugdringen van medicijnresten in het water is één van de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg, die de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), samen met Bogin, Neprofarm en KNMP - verenigd in de Coalitie Duurzame Farmacie – al in 2019 ondertekenden. De Coalitie is ook aangesloten bij de Ketenaanpak Medicijnresten uit water, een programma van de Rijksoverheid, zorg- en watersector, die door de Verenigde Naties is genomineerd voor een Future Policy Award.

Video Barbara Visser | Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Whitepaper Verwijdering antibiotica- en medicijnresten uit water urgent

Whitepaper Removal of antibiotics and farmaceutical residues in water urgent [Engels]