08-11-2022

Meer inzicht door ‘Doneer je ervaring’

Doneer je ervaring
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verzamelt de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten door middel van online vragenlijsten. Hiermee vergroot het NKF ons inzicht in de behoeften en meningen van mensen die kanker hebben (gehad) door middel van de vragenlijsten. Dit stelt hen in staat de belangen van (ex-)kankerpatiënten nog beter en gerichter te behartigen.

Elke vragenlijst gaat over een ander onderwerp. Alle ervaringen vormen samen een stem en worden ingezet voor een beter leven en betere zorg voor mensen die kanker hebben (gehad). Afgelopen jaar heeft NFK het proces rondom het onderzoekspanel ‘Doneer je ervaring’ (DJE) geoptimaliseerd. DJE is een middel waarmee NFK en de 19 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) via online vragenlijsten ervaringen, behoeften en meningen ophalen van mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en soms ook van zorgverleners.

Representatief

Manon Crijns, Vivian Engelen en Janke Broeksma, alle drie werkzaam voor NFK, presenteerden op 3 november aan VIG-leden de uitkomsten, kansen en uitdagingen van dit initiatief. ‘Naar de stem van de patiënt wordt beter geluisterd, als dit gestaafd wordt met cijfers’, aldus Vivian. ‘Het is daarbij essentieel dat de uitkomst representatief is.’ Deelnemers wisselden op 3 november ideeën uit hoe je mensen kunt bereiken die minder snel geneigd zijn online een vragenlijst in te vullen.

Opdracht

Vanuit de VIG-leden was er veel waardering voor deze bijeenkomst. Natascha Roukema, AbbVie: ‘Wat we delen is onze ambitie om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met kanker te verbeteren. De uitkomsten van de DJE-onderzoeken geven aan welke verbeteringen patiënten belangrijk vinden. Het is een opdracht aan alle veldpartijen om deze uitkomsten richtinggevend te laten zijn voor verandering.’

Zie voor meer informatie: https://nfk.nl/doneer-je-ervar...