03-12-2019

Meer verspilling medicijnen bij vijf maanden voorraad

["

\u2018Gooien we niet het kind met het badwater weg, als minister Bruins aan de voorkant een ijzeren voorraad verplicht, terwijl er aan de achterkant veel medicatie wordt weggegooid.\u2019 Dat zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.<\/p>","

Schouw reageert op de recent gevoerde discussie in de Tweede Kamer over het aanleggen van een ijzeren voorraad van medicijnen van vijf maanden. \u2018Geneesmiddelentekorten hebben een grote impact op pati\u00ebnten, daar zijn we ons terdege van bewust. We willen ons als sector ook inzetten om daar wat aan te doen. Maar dit vraagt om een slimme en duurzame aanpak, die ook de impact op verspilling meeneemt.\u2019<\/p>

\u20ac 180 miljoen in prullenbak
<\/strong>Het belang van een aanpak voor verspilling van medicijnen werd afgelopen week bevestigd door een onderzoek van de Breda University of Applied Sciences. Hieruit kwam naar voren dat er jaarlijks voor ten minste \u20ac 360 miljoen aan overtollige medicijnen in de prullenbak verdwijnt, waarvan \u20ac 180 miljoen nog bruikbaar is.<\/p>

De VIG heeft nogmaals bij de Tweede Kamer gepleit om \u2018verspilling\u2019 extra serieus mee te nemen in de nadere uitwerking van het plan van minister Bruins voor het aanleggen van een ijzeren voorraad. De minister heeft aangekondigd het eerste kwartaal van 2020 met een nadere uitwerking te komen.<\/p>

Integrale aanpak
<\/strong>Schouw stelt een integrale oplossing voor die de hele medicijnketen in ogenschouw neemt. \u2018Het is belangrijk dat er aandacht is voor de medicijntekorten, maar ik betwijfel of de oplossing ligt bij een ijzeren voorraad van vijf maanden voor \u00e1lle <\/em>medicijnen\u2019, zegt Schouw. Volgens een rapport van Gupta leiden grotere voorraden tot \u20ac 100 miljoen aan extra medicijnuitgaven. \u2018Dat staat niet in verhouding, zeker niet als blijkt dat er jaarlijks voor \u20ac 180 miljoen aan bruikbare medicatie aan de achterkant wegvloeit.\u2019<\/p>

Verspilling
<\/strong>Naast de kosten die gemaakt moeten worden voor het aanleggen van een ijzeren voorraad, komen er ook enorme kosten bij voor het zinloos vernietigen van verplichte voorraden die over de datum zijn. \u2018Bovendien is de maatregel niet in lijn met eerdere oproepen van de minister om verspilling tegen te gaan\u2019, zegt Schouw. \u2018Nu al worden er dagelijks ruim 4.500 geneesmiddelenverpakkingen vernietigd. Dat aantal zal alleen maar verder toenemen.\u2019<\/p>

Kamermeerderheid achter plan Bruins
<\/strong>Desalniettemin heeft een duidelijke Kamermeerderheid zich achter het plan van Bruins geschaard. Maar wel met kritische noten over de praktische uitvoerbaarheid van het plan. De minister heeft aangekondigd het eerste kwartaal te komen met nadere uitwerking van zijn plan. De VIG gaat ervan uit dat ook het tegengaan van verspillingen onderdeel zijn van deze uitwerking. En dat de sector betrokken wordt bij de nadere uitwerking van het plan.<\/p>

Artikel Nieuwe aanpak medicijntekorten mist juiste focus<\/a><\/p>"]