03-12-2019

Meer verspilling medicijnen bij vijf maanden voorraad

Medicijn Verspilling Shutterstock 2142727457

Gooien we niet het kind met het badwater weg, als minister Bruins aan de voorkant een ijzeren voorraad verplicht, terwijl er aan de achterkant veel medicatie wordt weggegooid.\u2019 Dat zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Schouw reageert op de recent gevoerde discussie in de Tweede Kamer over het aanleggen van een ijzeren voorraad van medicijnen van vijf maanden. Geneesmiddelentekorten hebben een grote impact op patiënten, daar zijn we ons terdege van bewust. We willen ons als sector ook inzetten om daar wat aan te doen. Maar dit vraagt om een slimme en duurzame aanpak, die ook de impact op verspilling meeneemt.

180 miljoen in prullenbak
Het belang van een aanpak voor verspilling van medicijnen werd afgelopen week bevestigd door een onderzoek van de Breda University of Applied Sciences. Hieruit kwam naar voren dat er jaarlijks voor ten minste 360 miljoen aan overtollige medicijnen in de prullenbak verdwijnt, waarvan 180 miljoen nog bruikbaar is.

De VIG heeft nogmaals bij de Tweede Kamer gepleit om verspilling extra serieus mee te nemen in de nadere uitwerking van het plan van minister Bruins voor het aanleggen van een ijzeren voorraad. De minister heeft aangekondigd het eerste kwartaal van 2020 met een nadere uitwerking te komen.

Integrale aanpak
Schouw stelt een integrale oplossing voor die de hele medicijnketen in ogenschouw neemt. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de medicijntekorten, maar ik betwijfel of de oplossing ligt bij een ijzeren voorraad van vijf maanden voor medicijnen, zegt Schouw. Volgens een rapport van Gupta leiden grotere voorraden tot 100 miljoen aan extra medicijnuitgaven. Dat staat niet in verhouding, zeker niet als blijkt dat er jaarlijks voor 180 miljoen aan bruikbare medicatie aan de achterkant wegvloeit.

Verspilling
Naast de kosten die gemaakt moeten worden voor het aanleggen van een ijzeren voorraad, komen er ook enorme kosten bij voor het zinloos vernietigen van verplichte voorraden die over de datum zijn. Bovendien is de maatregel niet in lijn met eerdere oproepen van de minister om verspilling tegen te gaan, zegt Schouw. Nu al worden er dagelijks ruim 4.500 geneesmiddelenverpakkingen vernietigd. Dat aantal zal alleen maar verder toenemen.

Kamermeerderheid achter plan Bruins
Desalniettemin heeft een duidelijke Kamermeerderheid zich achter het plan van Bruins geschaard. Maar wel met kritische noten over de praktische uitvoerbaarheid van het plan. De minister heeft aangekondigd het eerste kwartaal te komen met nadere uitwerking van zijn plan. De VIG gaat ervan uit dat ook het tegengaan van verspillingen onderdeel zijn van deze uitwerking. En dat de sector betrokken wordt bij de nadere uitwerking van het plan.