17-12-2019

‘Milieuregels belemmeren kankeronderzoek – en therapie’

["

Genetisch gemodificeerde afweercellen vormen geen enkel milieurisico, maar kunnen wel uitbehandelde kankerpati\u00ebnten genezen. Toch houdt de Nederlandse milieuwetgeving dit soort behandelingen tegen. Dat is slecht nieuws voor het klinisch onderzoek en pati\u00ebnten in Nederland.<\/strong><\/p>","

Dat stellen vijf wetenschappers afgelopen week in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. \u2018De huidige, zware en onrealistische milieubeoordeling vormt een serieus probleem voor pati\u00ebnten, onderzoekers en bedrijven\u2019, schrijven onderzoekers Marcel Kenter, Hans Clevers, Ren\u00e9 Medema, Jan Cornelissen en John Kastelein.<\/p>

Achterhaald
<\/strong>Nederland kent binnen Europa de zwaarste en langdurigste procedures voor de afgifte van milieuvergunningen voor klinisch gentherapie-onderzoek. De milieuregelgeving voor gentherapie en andere geneesmiddelen met een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) stamt nog uit de vorige eeuw. Daarbij wordt uitgegaan dat afweercellen uit de pati\u00ebnt en ziekenhuis kunnen ontsnappen en een risico vormen voor het milieu. \u2018Maar deze gedachte is achterhaald; ggo\u2019s vormen geen enkel milieurisico\u2019, stellen Kenter et al.<\/p>

Eenvoudige oplossing
<\/strong>Eerdere inspanningen om dit aan te kaarten bij het ministerie van I&W, hebben nauwelijks effect gehad, stellen de vijf wetenschappers. \u2018De politieke wil en het gevoel van urgentie lijken te ontbreken, en dat is slecht nieuws voor het klinisch onderzoek en de kankerpati\u00ebnten in ons land.\u2019 Volgens de onderzoekers is het probleem eenvoudig oplosbaar, namelijk aanpassing van de lagere nationale milieuwetgeving. Ze roepen minister Van Nieuwenhuizen, verantwoordelijk voor het ggo-dossier, op hier vaart achter te zetten, zodat \u2018de maatschappelijke en economische kansen zo goed mogelijk worden benut\u2019.<\/p>

Echte oplossing
<\/strong>De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen herkent de noodroep van de wetenschappers. \u2018We weten al een aantal jaar dat de milieuwetgeving hopeloos verouderd is en de Nederlandse onderzoeker en pati\u00ebnt op achterstand zet\u2019, aldus Peter Bertens, senior beleidsadviseur van de Vereniging. \u2018Helaas zien we dat Nederland onderaan bungelt op Europese lijsten van aanvraagtijden voor vergunningen. Hierdoor passeren bedrijven Nederlandse ziekenhuizen steeds vaker en missen Nederlandse wetenschappers aansluiting bij baanbrekend klinisch onderzoek. Belangrijker nog is dat ook pati\u00ebnten behandelopties mislopen. En die kunnen zich dat vaak niet permitteren. We sluiten ons als bedrijven dan ook graag aan bij de oproep van de onderzoekers voor een snelle, maar ook een \u00e8chte oplossing.\u2019<\/p>

Brochure Cel- en Gentherapie<\/a><\/p>"]