21-09-2021

Miljard nodig voor pandemieplan

Koffertje miljoenennota 660x440
Het kabinet moet meer geld uittrekken om ons land echt weerbaar te maken tegen een nieuwe pandemie. Nu staat er € 22 miljoen euro gereserveerd in de begroting. Volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) moet Nederland zeker € 1 miljard investeren in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en medicijnen tegen infectieziekten.

Daarnaast moet onderzoek en productie van geneesmiddelen een vast onderdeel zijn in het pandemieplan van de regering.
De Algemene Rekenkamer berekende in juni dat de coronacrisis de overheid tot dusver al € 76 miljard aan extra steunmaatregelen kostte. Iets dat met tijdige investeringen in nieuwe vaccins en productiecapaciteit in de toekomst te voorkomen is.

Samenwerking en sturing

In de Prinsjesdagstukken schrijft het kabinet dat samenwerking tussen overheid, bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen essentieel is in crisistijd. Verder is sturing vanuit de overheid onmisbaar gebleken. Een pandemieplan moet ervoor zorgen dat Nederland zich voorbereidt op toekomstige pandemieën. Daarin zullen het vergroten van ons aanpassingsvermogen en onze zelfvoorzienendheid een grote rol spelen, zo valt te lezen. Dit sluit goed aan bij het plan Boston aan de Noordzee, dat erop gericht is Nederland gezonder, weerbaarder en welvarender te maken.

Investeringen

Ook zijn volgens het kabinet investeringen nodig in de publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling en productie van vaccins, geneesmiddelen en medische technologie. De VIG ondersteunt dit volledig.
Daarnaast wordt vanuit de geplande € 22 miljoen ook een landelijke infrastructuur ingericht, om de 25 GGD’s aan te sturen ten tijde van crisis. Zo moet de bestrijding van een nieuwe epidemie adequater en sneller van de grond komen in de toekomst. Een ander onderdeel van het pandemieplan is het opbouwen van de nationale zorgreserve van € 5 miljoen, een duurzaam bestand van zorgprofessionals die kunnen inspringen in tijden van crisis.

Druppel

Per saldo blijft er vanuit de € 22 miljoen dus weinig geld over voor ontwikkeling van vaccins en medicijnen. VIG-directeur Gerard Schouw: ‘Goed om te zien dat het kabinet het belang ziet van publiek-private samenwerking en voorbereid wil zijn op nieuwe pandemieën. Maar daar hoort wel een substantiële investering bij. Dit is een druppel op een gloeiende plaat.’