25-05-2021

Minister omarmt kansen moleculaire diagnostiek

Tamara van ark 11 01 2021 bron rijksoverheid
Het Zorginstituut heeft advies over moleculaire diagnostiek in de oncologie uitgebracht. Minister Van Ark (Medische Zorg) stuurde dit het vorige week, samen met haar beleidsreactie, naar de Tweede Kamer. Dat is goed nieuws voor de patiënt, vindt de VIG.

In de beleidsreactie heeft Tamara van Ark een gericht plan van aanpak opgenomen om moleculaire diagnostiek te verankeren in ons zorgsysteem, nu en in de toekomst. ‘Wij zijn blij met deze volgende stap van de minister. We moeten immers ervoor zorgen dat de patiënt toegang heeft tot de juiste diagnostiek en zorg’, zegt Dineke Amsing, manager Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Moleculaire diagnostiek is één op één verbonden met personalised medicines en draagt bij aan een volgende kwaliteitsstap in de zorg.’

Gepast gebruik geneesmiddelen
Daarnaast kan moleculaire diagnostiek een belangrijke bijdrage leveren aan het gepast gebruik van geneesmiddelen. ‘De impact die een doelgerichte inzet van geneesmiddelen heeft op alle betrokkenen is substantieel’, zegt Amsing. Voor de patiënt en behandelaar geeft het de mogelijkheid tot shared decision making, doelbewuster kiezen voor de juiste behandeling op basis van individuele diagnostiek en het eventueel kunnen doorverwijzen van patiënten naar lopende klinische onderzoeken.

Betaalbaarheid
Voor de geneesmiddelenbedrijven geeft het zekerheid dat de (innovatieve) geneesmiddelen worden toegepast bij patiënten die er écht baat bij hebben en daarmee de positievere ervaring hebben over hun behandeling. Daarbij draagt het bij aan een duurzame toekomstbestendige betaalbaarheid van de zorg, inclusief geneesmiddelen. Voor de patiënt, zorgverzekeraar en overheid worden onnodige behandelingen bespaard. ‘Met deze beleidsreactie wordt weer een belangrijke stap in de goede richting gezet’, zegt Amsing. ‘Wel is het een gemiste kans dat er niet direct is gekozen voor een brede betaaltitel, zoals nu wel geregeld is voor patiënten met Primaire Tumor Onbekend (PTO).’

Advies Zorginstituut
Het Zorginstituut adviseert een raamwerk uit te werken om de klinische waarde en plaats in de behandeling van moleculaire diagnostiek te bepalen. Met dit raamwerk wordt een integraal lerend systeem gecreëerd waarmee kan worden ingespeeld op het snel veranderende zorglandschap. Het raamwerk moet tevens zorgen voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen over rollen, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Het raamwerk zal de volgende elementen moeten bevatten: effectiviteit en plaatsbepaling, organisatie van zorg, en bekostiging.

Het Zorginstituut voert de regie om de samenhang en voortgang te bewaken. Amsing: ‘Het is goed dat het Zorginstituut dit advies als een startpunt ziet en dat ze graag met alle betrokken partijen verder wil werken aan de uitwerking van het advies. En uiteraard draagt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen daar graag aan bij.’

De directe aanleiding voor de adviesaanvraag van de minister was de initiatiefnota van Sazias (50PLUS), Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) over ‘Urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel’ in 2020. Het streven is om de moleculaire diagnostiek binnen de standaard reguliere zorg duurzaam in te richten.

Advies Moleculaire diagnostiek in de oncologie

Kamerbrief met reactie Minister Tamara van Ark