27-10-2020

Minister pakt toegang oncolytica aan

["

Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft toegezegd werk te maken van snellere toegang tot nieuwe (levensreddende) geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij dat de minister de signalen uit recente onderzoeken over toegankelijkheid op pakt.<\/p>","

\u2018Pati\u00ebnten moeten snel toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen die een belangrijke, aantoonbare meerwaarde voor de behandeling van pati\u00ebnten hebben\u2019, schrijft de minister op 19 oktober in antwoord op Kamervragen over de toelatingsprocedure van medicijnen voor kankerpati\u00ebnten. \u2018Dat geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen die levensreddend kunnen zijn, zoals bij kankerpati\u00ebnten. Daar is mijn beleid op gericht\u2019. Ze geeft daarbij wel aan dat er een spanningsveld zit tussen snelheid en zorgvuldigheid.

Aandacht voor toegang
<\/strong>Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG): \u2018Het is goed te zien dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen de aandacht heeft van de minister. Twee recent verschenen onderzoeken tonen aan dat de Nederlandse pati\u00ebnt steeds verder achterop raakt, Europees gezien. Zo gaat er veel kostbare tijd verloren tussen het moment van offici\u00eble registratie en het daadwerkelijk voorschrijven aan pati\u00ebnten. In dat opzicht scoort Nederland slechter dan bijvoorbeeld Polen.\u2019

Toelatingsprocedures
<\/strong>Ook vanuit de Tweede Kamer neemt de druk toe op de minister om beschikbaarheid van geneesmiddelen te versnellen, bleek tijdens het Nota-overleg Geneesmiddelenbeleid op 15 oktober. Verschillende Kamerleden uitten hun zorgen over de toelating van (met name) nieuwe therapie\u00ebn, en stelden vragen over de toelatingsprocedures van geneesmiddelen.

Richtlijnenontwikkeling
<\/strong>Minister Van Ark geeft in haar reactie op vragen van GroenLinks-Kamerlid Ellemeet aan dat het probleem niet zo zeer zit in de snelheid van de pakkettoelating van oncolytica, maar in de snelheid van richtlijnenontwikkeling en de opname van nieuwe geneesmiddelen door de behandelaars. Ze zegt toe in overleg te treden met de voorschrijvers om te bezien in hoeverre zij dit beeld herkennen.

Duitse model
<\/strong>De VIG kijkt met veel interesse naar het Duitse model, dat ook wordt genoemd in Zorgkeuzes in kaart, een ambtelijke verkenning van mogelijke beleidsopties voor de komende kabinetsperiode. Schouw: \u2018In Duitsland komen alle geneesmiddelen direct na EMA-registratie beschikbaar voor de pati\u00ebnt. Onderhandelingen over de prijs beginnen pas daarna, als er ook steeds meer data over het effect van dat medicijn beschikbaar komen. Daar kunnen wij wat van leren.\u2019<\/p>

Antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Ellemeet over toelatingsprocedures van medicijnen voor kankerpati\u00ebnten.<\/a><\/p>