27-10-2020

Minister pakt toegang oncolytica aan

GVS, Geneesmiddelen, verpakkingen, apotheek, vergoeding
Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft toegezegd werk te maken van snellere toegang tot nieuwe (levensreddende) geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij dat de minister de signalen uit recente onderzoeken over toegankelijkheid op pakt.

Patiënten moeten snel toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen die een belangrijke, aantoonbare meerwaarde voor de behandeling van patiënten hebben, schrijft de minister op 19 oktober in antwoord op Kamervragen over de toelatingsprocedure van medicijnen voor kankerpatiënten. Dat geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen die levensreddend kunnen zijn, zoals bij kankerpatiënten. Daar is mijn beleid op gericht. Ze geeft daarbij wel aan dat er een spanningsveld zit tussen snelheid en zorgvuldigheid.

Aandacht voor toegang

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG): 'Het is goed te zien dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen de aandacht heeft van de minister. Twee recent verschenen onderzoeken tonen aan dat de Nederlandse patiënt steeds verder achterop raakt, Europees gezien. Zo gaat er veel kostbare tijd verloren tussen het moment van officiële registratie en het daadwerkelijk voorschrijven aan patiënten. In dat opzicht scoort Nederland slechter dan bijvoorbeeld Polen.'

Toelatingsprocedures

Ook vanuit de Tweede Kamer neemt de druk toe op de minister om beschikbaarheid van geneesmiddelen te versnellen, bleek tijdens het Nota-overleg Geneesmiddelenbeleid op 15 oktober. Verschillende Kamerleden uitten hun zorgen over de toelating van (met name) nieuwe therapie\u00ebn, en stelden vragen over de toelatingsprocedures van geneesmiddelen.

Richtlijnenontwikkeling

Minister Van Ark geeft in haar reactie op vragen van GroenLinks-Kamerlid Ellemeet aan dat het probleem niet zo zeer zit in de snelheid van de pakkettoelating van oncolytica, maar in de snelheid van richtlijnenontwikkeling en de opname van nieuwe geneesmiddelen door de behandelaars. Ze zegt toe in overleg te treden met de voorschrijvers om te bezien in hoeverre zij dit beeld herkennen.

Duitse model

De VIG kijkt met veel interesse naar het Duitse model, dat ook wordt genoemd in Zorgkeuzes in kaart, een ambtelijke verkenning van mogelijke beleidsopties voor de komende kabinetsperiode. Schouw: 'In Duitsland komen alle geneesmiddelen direct na EMA-registratie beschikbaar voor de patiënt. Onderhandelingen over de prijs beginnen pas daarna, als er ook steeds meer data over het effect van dat medicijn beschikbaar komen. Daar kunnen wij wat van leren.'

Antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Ellemeet over toelatingsprocedures van medicijnen voor kankerpatiënten.