20-10-2020

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Lever ongebruikte medicijnen in’

Tijdens de Week van Ons Water van 10 tot 25 oktober vraagt de geneesmiddelensector samen met de overheid, apotheken en zorgpartners extra aandacht voor het inleveren van medicijnen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) sprak er een videoboodschap voor in.

Een van de initiatieven tijdens de Week van Ons Water is de inzamelweek voor medicijnen. Via allerlei kanalen worden Nederlanders in oktober opgeroepen om ongebruikte medicijnen in te leveren bij hun apotheek. En ze vooral niet door het toilet of de gootsteen te spoelen!
Daarnaast krijgen patiënten het advies om met het apotheekteam te overleggen over het medicijngebruik. Dit kan verspilling verminderen en therapietrouw verbeteren.

Drinkwater

Medicijnresten komen na gebruik door de patiënt in het riool terecht. Ze kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken. Een nieuwe RIVM-publicatie geeft daar meer inzicht in. Jaarlijks bereikt minstens 190 ton medicijnresten het oppervlaktewater, schrijft het RIVM bijvoorbeeld. In 2017 en 2018 hebben concentraties van negentien verschillende stoffen een of meerdere keren de risicogrens overschreden.

Gezamenlijk initiatief

Het inleveren van ongebruikte medicijnen is ontzettend belangrijk, is de kernboodschap van de inzamelweek. Ook al is dat nu soms wat lastiger, vanwege coronamaatregelen.
De inzamelweek is een initiatief van: Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en Bogin), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en MediSchoon.

Videoboodschap minister Van Nieuwenhuizen

Meer info en campagnematerialen