07-07-2020

Minister Van Nieuwenhuizen zet door bij gentherapie - hou vol!

Met een ambitieus verbeterprogramma wil het ministerie van I&W het makkelijker maken om klinische proeven met gentherapie in ons land te doen. De VIG is verheugd over de snellere procedures. ‘Hiermee zetten we een flinke stap vooruit’, aldus Gerard Schouw.

Het ministerie is verantwoordelijk voor de milieutoets van deze klinische proeven, een toets die in Nederland vaak meer dan een jaar kost. Om de Nederlandse procedure te versnellen heeft het ministerie een actieprogramma opgezet. Eerder dit jaar versnelde de minister voor een aantal toepassingen de procedure al van 120 dagen naar 56 dagen. Nu bouwt ze hier op voort via een verdere versnelling, zodat in de praktijk al na 28 dagen een vergunning kan worden afgegeven.

Vestigingsklimaat
‘Vanwege de langere procedures in ons land, wijken op dit moment veel bedrijven voor hun klinische proeven met nieuwe gentherapieën uit naar het buitenland’, zegt Schouw. ‘Dat is onacceptabel voor patiënten en artsen en strookt ook niet met de wens van het kabinet om de biotechsector verder uit te bouwen’.

Lerend systeem
Helemaal tevreden is Schouw nog niet. ‘De minister neemt onze wens over om een lerend systeem op te zetten, waarbij procedures sneller verlopen als we meer kennis hebben. Maar we weten van veel toepassingen nu al dat er geen enkel milieurisico is. In die gevallen is het natuurlijk nog steeds onnodig dat er überhaupt een vergunning moet worden aangevraagd. Iets dat wel lijkt te gebeuren voor vaccins en geneesmiddelen voor COVID-19. Het zou mooi zijn als dat ook voor andere ziektes geldt waar nu nog geen goede behandeling voor is, zoals vele vormen van kanker.’

De Kamerbrief (en een aantal bijlagen) is hier te downloaden.