01-09-2020

Minister ziet geen heil in verplicht Transparantieregister

Minister Hugo de Jonge (VWS) gelooft niet in een verplicht Transparantieregister en heeft vooralsnog geen plannen om dit wettelijk in te stellen. ‘Het register berust op zelfregulering, functioneert op hoofdlijnen goed en is doeltreffend.’

Dat schrijft minister De Jonge in een antwoord op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen over mogelijke beïnvloeding van Europees onderzoek door de geneesmiddelensector. Het openbare Transparantieregister Zorg (TRZ) is in 2012 opgericht door de onafhankelijke Stichting Code Geneesmiddelenreclame. Doelstelling is om het algemene publiek inzicht te geven in financiële relaties tussen bedrijven in de genees- en hulpmiddelensector en zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties.

Realistische kijk
‘De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij met de realistische opvatting van de minister’, zegt Gerard Schouw, directeur VIG. ‘Want waarom zou je extra regelgeving invoeren, als dat onnodig is. Oud-minister Bruins gaf eind 2019 in een Kamerbrief over evaluatie van het TRZ al aan, dat het register een belangrijke bijdrage levert aan de transparantie van financiële relaties in de zorg in Nederland. We zijn blij dat De Jonge deze lijn doorzet.’

Artikel Transparantieregister werkt