20-09-2022

‘Modernisering’ GVS roept te veel vragen op

GVS, Geneesmiddelen, verpakkingen, apotheek, vergoeding
‘Nederlandse patiënten moeten straks fors gaan bijbetalen voor hun vertrouwde medicijn, of overstappen op een ander – vaak ouder – medicijn. Dat is geen modernisering, maar een stap terug in de tijd.’ Dat stelt Wim de Haart van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in een reactie op de Wijziging Regeling zorgverzekering voor de modernisering van het GVS.

Het ministerie van VWS wil op het GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem) per 1 januari aanstaande € 140 miljoen bezuinigen. VWS heeft zorgpartijen gevraagd te reageren op de voorgenomen wijziging van het GVS en een inschatting te maken van de effecten.

Impact voor miljoenen patiënten

De Haart geeft aan zich grote zorgen te maken over deze herberekening.
‘In tijden van ongekende inflatie, oplopende kosten en verlies van koopkracht voert het ministerie een platte bezuining door, die grote impact heeft voor miljoenen patiënten. Des te erger is het dat deze bezuininging niet nodig is en de beschikbaarheid van geneesmiddelen verder onder druk zet. De prijzen van geneesmiddelen in Nederland behoren tot de laagste van Europa. De uitgaven aan apotheekgeneesmiddelen zijn de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, met grote meevallers voor de overheid als gevolg.’

Verliezers

Patiënten moeten door de wijziging overstappen om eigen betalingen te voorkomen. Voor veel patiënten is dit geen optie, omdat ze aangewezen zijn op bepaalde geneesmiddelen. Vooral kwetsbare patiënten, chronisch zieken en ouderen worden getroffen. Naast patiënten spreken ook artsen, apothekers en apothekersassistenten zich uit tegen de herziening die alleen maar verliezers kent. De VIG brengt in de reactie diverse aandachtspunten naar voren:

  • Openbare inkoopprijzen van geneesmiddelen wijken vaak af van de werkelijke prijzen die de minister (sluis), zorgverzekeraars en apothekers uitonderhandelen bij fabrikanten. De werkelijke prijzen zijn veel lager. Patiënten moeten nu gaan bijbetalen voor geneesmiddelen waarvoor in de praktijk minder betaald wordt. Met andere woorden, patiënten merken niets van de korting, betalen de volle prijs bij – en dus te veel.
  • De nieuwe vergoedingslimieten maken het noodzakelijk dat patiënten ook moeten overstappen bij geneesmiddelen waarbij zorgpartijen hebben aangegeven dat het wisselen van deze middelen zoveel mogelijk – medische gronden – moet worden vermeden (Leidraad Verantwoord Wisselen). Toch dwingt de minister deze patiënten om over te stappen (of bij te betalen).
  • Behandelrichtlijnen zijn niet meer leidend in de farmaceutisch zorg, maar de portemonnee van de patiënt. De aanpassing van het GVS houdt geen rekening met de situatie waarin een geneesmiddel is opgenomen in de behandelrichtlijn, maar deze niet langer bijbetalingsvrij is en het alternatief binnen het cluster niet in de behandelrichtlijn staat opgenomen.
  • Ook ontbreekt er een medisch vangnet voor kwetsbare patiënten die zijn aangewezen op specifieke (doseringen van) geneesmiddelen. Dit is een kwalijke zaak – en bevestigt nogmaals dat financiële overwegingen bij deze maatregel zwaarder wegen dan medische afwegingen.
  • Patiënten lopen verder het risico dat er na de herberekening geen enkele dosering volledig vergoed zal zijn. Dat heeft te maken met het feit dat de prijzen van 1 februari 2022 zijn gebruikt voor de vergoedingslimieten, met lage wisselkoersen, nog geen oorlog in de Oekraïne en prijzen die inmiddels in april en oktober alweer zijn aangepast.

Lees de volledige VIG-reactie op de internetconsultatie