20-10-2020

Motie: geneesmiddelentekorten Europees aanpakken

De problematiek rondom tekorten aan geneesmiddelen moet veel meer vanuit Europees perspectief worden opgelost. Die oproep doet de Tweede Kamer aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

VVD-Kamerlid Veldman deed de oproep tijdens het Algemeen Overleg over het Geneesmiddelenbeleid, donderdag 15 oktober. Hij werd daarbij gesteund door coalitiepartijen CDA en D66. In de motie die Veldman indiende wordt de minister opgeroepen om bij het ‘uitwerken van ijzeren voorraden rekening te houden met de aanpak van het probleem in andere Europese landen.’ Geneesmiddelentekorten komen niet alleen in Nederland voor, maar zijn een Europees probleem.

Europees onderzoek
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) pleit al langer voor een structurele oplossing op Europees niveau.
‘Deze problematiek overstijgt landsgrenzen’, zegt VIG-woordvoerder Franc de Korte. ‘De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met een rapport waarin de oorzaken structureel in kaart worden gebracht. Het is en blijft belangrijk dat we eerst deze oorzaken weten, zodat we gerichte maatregelen kunnen nemen. Die feiten komen uit dat Europese onderzoek.’

IJzeren voorraad
De VIG is geen voorstander van de oplossing van de overheid om een ijzeren voorraad van vijf maanden bij alle geneesmiddelen aan te leggen.
De Korte: ‘We zijn hierover in gesprek met het ministerie. Een ijzeren voorraad is zeer kostbaar, levert verspilling op en is bij veel geneesmiddelen problematisch. Denk aan geneesmiddelen en vaccins met een beperkte houdbaarheidsdatum of speciale transport- en opslageisen.’

KNMP
Voorafgaand aan het debat publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel over de complexiteit rondom geneesmiddelentekorten. Daarin stelt apothekers-voorman Aris Prins (KNMP) dat er niet één specifieke oorzaak valt aan te wijzen voor geneesmiddelentekorten. Door overheidsingrijpen – onder andere maximalisering van geneesmiddelenprijzen – en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de prijzen in het laatste decennium drastisch gedaald.

Artikel Reformatorisch Dagblad: ‘Geneesmiddelen: strijd tegen een veelkoppig monster’