26-01-2022

Nadere analyse medicijntekorten noodzakelijk

medicijnen open instroom #terugnaar100 toegang
Apothekersorganisatie KNMP maakt vandaag melding van geneesmiddelentekorten in hun publicatie vanuit de Farmaco jaarcijfers.

Wie echter naar de cijfers van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten van het CBG en de tekortenbesluiten van de IGJ kijkt, ziet een opmerkelijk verschil. Zo heeft de IGJ op basis van het tekortenbesluit in 2019 741 keer en in 2020 522 keer een tekortenbesluit genomen, wat betekent dat zij toestemming geven om het geneesmiddel te importeren omdat het geneesmiddel in heel Nederland niet leverbaar is. Dat zijn er fors minder dan waar de KNMP melding van maakt. Dit vraagt om een nadere analyse door de minister zodat we geen appels met peren vergelijken en de juiste conclusies trekken ten aanzien van de tekorten in Nederland.

1https://www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl/binaries/meldpunt-geneesmiddelentekorten-en--defecten/documenten/rapporten/2021/02/15/rapportage-meldpunt-geneesmiddelentekorten-en--defecten-2020/Rapportage+Meldpunt+2020.pdf

2https://www.cbg-meb.nl/binaries/college-ter-beoordeling-van-geneesmiddelen/documenten/rapporten/2020/04/06/rapportage-meldpunt-geneesmiddelentekorten-en--defecten-2019/Rapportage+Meldpunt+2019.pdf.