02-11-2021

‘Nationaal valorisatieplan ei van Columbus’

Valoristatie-hotspot Logos KTO NL
Nederland moet de valorisatie-hotspot van Europa worden. Deze ambitie hebben de veertien Nederlandse universiteiten, acht universitaire medisch centra, NKI en TNO deze week neergelegd. Samen lanceren de kennisinstellingen een plan om het nationaal valorisatie-ecosysteem te versterken.

Valorisatie is al langer een zorgenkindje in het Nederlandse innovatieklimaat. Verschillende rapporten wijzen erop dat de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van Life Sciences zich onvoldoende vertaalt in bedrijvigheid en productontwikkeling. En dat is zonde, want innovatie is pas succesvol als de patiënt er iets aan heeft.

Innovatie loont

‘We zijn blij dat deze groep vooraanstaande kennisinstellingen de handschoen oppakken’, zegt Gerard Schouw, directeur VIG. ‘Intensief samenwerken is de sleutel om te zorgen dat kennis en innovatie daadwerkelijk gaan bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. En het loont ook nog; iedere euro die de overheid investeert in kennis en innovatie levert een veelvoud op.’

2030

Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU) zegt over het initiatief: ‘De samenleving, het bedrijfsleven, studenten en wetenschappers willen steeds vaker wetenschappelijke kennis in de praktijk brengen. Het huidige ecosysteem voor deze valorisatie is te klein om die vraag aan te kunnen. Daarom zetten we samen de volgende stap zodat investeringen in kennis en innovatie nog meer opleveren voor Nederland.’ Doel is dat Nederland in 2030 een valorisatiesysteem heeft dat tot de absolute wereldtop behoort.

Vestigingsklimaat

‘Uiteindelijk zorgen deze acties niet alleen voor een beter valorisatie-ecosysteem. Het verbetert het vestigingsklimaat van Nederland, maakt ons land aantrekkelijker voor ondernemend en onderzoekend talent én bestaande investeringen zoals het Nationaal Groeifonds krijgen een grotere impact’, aldus de kennisinstellingen.

In het vandaag gepresenteerde plan wordt een 7-jarige regeling voorgesteld. In deze periode kan de bestaande basis verder worden uitgebouwd. Allereerst zal worden nagegaan welke concrete versterkingen, kwaliteitsimpulsen en interventies nodig zijn. Tegelijkertijd worden kennisinstellingen, regio’s en partners gevraagd hun valorisatieambities concreet te maken.

Persbericht ‘Nederland moet valorisatie-hotspot Europa worden