01-03-2021

Nederland alleen kan medicijntekorten nooit oplossen

medicijntekorten
IJzeren voorraden met geneesmiddelen aanhouden is geen oplossing om tekorten tegen te gaan. Geneesmiddelentekorten moeten juist Europees worden opgelost. De VIG roept daarom de minister op om de samenwerking met Europese ambtgenoten op te zoeken.

De coronapandemie maakte een jaar geleden duidelijk dat de beschikbaarheid van medische (genees)middelen in geval van een gezondheidscrisis snel onder druk kan komen te staan. In opdracht van de Topsector Logistiek en TKI Dinalog hebben onderzoekers van de Supply Chain Group van de Vrije Universiteit in Amsterdam daarom gekeken naar de Nederlandse farmaceutische ketens.

Het onderzoek maakt zichtbaar wat de kwetsbaarheden en afhankelijkheden zijn van de Nederlandse ketens en komt ook met voorstellen.

Belangrijkste conclusies:

  • Nederlandse is onlosmakelijk deel van internationale toeleveringsketen en is daarmee afhankelijk van internationale vraag- en aanbod en kwetsbaarheden.
  • Kwetsbaarheidsproblemen komen vooral voor bij de zogenaamde generieke, chemisch gesynthetiseerd geneesmiddelen, de productie daarvan is vaak buiten Europa.
  • Nederlandse wet- en regelgeving heeft invloed op de dynamiek van vraag en aanbod van medicijnen. Maatregelen gericht op het verlagen van prijzen heeft invloed op vraag en aanbod.
  • De voorgestelde maatregelen om in Nederland ‘ijzeren voorraden’ aan te leggen lossen de oorzaak niet op.

De VIG onderschrijft deze conclusies. Directeur Gerard Schouw (VIG): ‘Dit onderzoek bevestigt dat het aanleggen van extra voorraden van vijf maanden voor alle geneesmiddelen niet helpt en zelfs de tekorten in Nederland doet toenemen. Zo raken we van de regen in de drup.’

Over de VIG

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de brancheorganisatie van ruim veertig in Nederland gevestigde bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling. Deze nieuwe medicijnen geven een antwoord op ziekten die nu nog niet goed behandelbaar zijn, en stellen mensen in staat om beter te worden.

KRO pointer heeft afgelopen zaterdag een reportage uitgezonden. 'Meer Europese medicijnen in Nederlandse apotheken kan tekorten voorkomen.'