05-04-2022

Nederland in top 5 medicijnpatenten

Patenten; IP
Het Europees Octrooibureau (EPO) ontving vorig jaar 188.600 aanvragen voor nieuwe octrooien. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van 2020 en een nieuw record. Het aantal octrooiaanvragen in Europa voor nieuwe geneesmiddelen steeg met 6,9% tot 9.026, en voor biotechnologische uitvindingen met 6,6% tot 7.611 aanvragen.

Dat blijkt uit de Patent Index 2021 die het European Patent Office (EPO) dinsdag heeft bekendgemaakt.

Na een dip in 2016 groeit het aantal octrooiaanvragen voor nieuwe geneesmiddelen weer jaarlijks. De groei in 2021 was wel iets lager dan het voorgaande jaar (8,3%). Nederland staat vijfde op de lijst van Europese landen, na belangrijke landen als Duitsland en Zwitserland, maar vóór België.

Publieke instellingen

Bijzonder is dat in de top 3 van internationale aanvragers twee publieke instellingen staan. Koploper is het Amerikaanse Johnson & Johnson, gevolgd door de Universiteit van Californië en het Franse onderzoeksinstituut INSERM. Verder valt op dat veel kleinere bedrijven nieuwe medicijnpatenten aanvragen.

Europa onder druk

Directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is onder de indruk van de cijfers. ‘De EPO-cijfers tonen aan dat de COVID-19 pandemie de innovatie niet afremt. Wel maak ik me zorgen over de afnemende groei van Europese aanvragen. Zeker in deze tijden van oplopende internationale spanningen is het belangrijk dat we ons innovatief vermogen verder uitbouwen. We kunnen er niet automatisch van uitgaan dat innovaties die in andere landen ontwikkeld worden ook in Europa beschikbaar komen.’

China grootste groeier

Uit de Patent Index 2021 blijkt dat de meeste octrooiaanvragen – inclusief medicijnpatenten - bij het EPO komen van bedrijven en instellingen buiten Europa. De koppositie wordt ingenomen door de Verenigde Staten met iets meer dan 46.500 aanvragen. De grootste groeier is China, dat op de totale lijst nu de vierde plaats inneemt. De hele top 3 van aanvragers bestaat uit Aziatische bedrijven.

Deze groei gaat ten koste van Europese landen. Alhoewel het aantal octrooiaanvragen van Europese landen licht groeide (2,8%), daalde het relatieve aandeel van Europese patenten. Dit is een al wat langer aanhoudende trend. Terwijl in 2013 nog 50% van alle aanvragen van Europese partijen was, was dit vorig jaar nog maar 44%.

Nederland op plaats vier in Europa

Bijna 44% van alle octrooiaanvragen kwamen van Europese bedrijven en wetenschappelijke instellingen. Binnen Europa neemt Nederland met 6.581 aanvragen een vierde plaats in. Op de wereldranglijst scoort Nederland ook niet slecht, met een achtste plaats. De groei van het aantal octrooien in Nederland is echter heel bescheiden, met 3,1% meer aanvragen dan vorig jaar.

Kansen

Schouw ziet veel kansen voor Nederland. ‘We hebben al een mooie positie in Europa. En we hebben nog veel onbenutte potentie. We lezen regelmatig dat de valorisatie van kennis die op Nederlandse universiteiten wordt ontwikkeld, beter kan. Dit start met het vastleggen van die kennis in octrooien. Het zou dan ook mooi zijn om volgend jaar ook Nederlandse universiteiten bovenaan in de EPO-statistieken terug te vinden.’

Het EPO-rapport en veel gegevens zijn in te zien op: https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220405.html