28-11-2022

Nederlanders hebben veel vertrouwen in medicijnen

Medicijnen hand met pillen
Nederlanders hebben de afgelopen jaren meer vertrouwen gekregen in de medicijnen die ze gebruiken. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd onder ruim 1.000 consumenten en patiënten. Gemiddeld geven Nederlanders het vertrouwen in hun medicijnen het rapportcijfer 8,2. Vier jaar geleden was dat nog een 7,9.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van medicijnautoriteit CBG. De drie belangrijkste zaken die een positieve invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen zijn: de werkzaamheid, hoe goed de arts of apotheker de patiënt informeert, en eerdere ervaringen met het medicijn. Mensen hebben daarnaast meer vertrouwen in de bijsluiter van een medicijn dan in 2018. Informatie in de bijsluiter wordt sneller vertrouwd dan die op sociale media.

Begrijpelijke bijsluiters

‘We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het maken van begrijpelijke bijsluiters’, aldus Dineke Amsing, manager Strategische Coalities bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘De helft van alle medicijngebruikers heeft moeite met het begrijpen van medicijninformatie. Dit kan leiden tot verkeerd of suboptimaal gebruik van medicatie. Daarom hebben we onder andere een workshop Begrijpelijke Bijsluiter georganiseerd voor onze leden. Daarnaast onderzoekt het CBG samen met ons en andere partijen wat de mogelijkheden zijn om tot meer uniformiteit te komen in het gebruik van pictogrammen in medicijninformatie. Het gebruik van uniforme pictogrammen zal weer bijdragen aan begrijpelijkheid, goed gebruik, therapietrouw en medicatieveiligheid.’

Vaccins

Het vertrouwen in vaccins is dit jaar ook voor het eerst gemeten. Nederlanders geven coronavaccins een 6,8. Vaccins in het algemeen krijgen een 7,8. Vorige week meldde de Europese Commissie dat het vertrouwen van EU-burgers in vaccinaties afneemt. Nederland is een van de landen waar het vertrouwen het sterkst is gedaald. Het CBG geeft aan dat deze cijfers moeilijk te vergelijken zijn met de cijfers uit het Nivel-onderzoek omdat de deelnemers op een andere manier ondervraagd zijn.

Zie voor het volledige rapport: Vertrouwen in medicijnen en vaccins: onderzoek Nivel | Publicatie | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)